E-mail: Hasło:
Biznes / Praca / Kariera / Informacje / Wydarzenia w Biznes-Praca.pl


Gwarancja Najwyższego Odszkodowania

Wypromuj Własny Biznes w Internecie - Tworzenie i Promowanie Stron Internetowych
+ Dodaj ofertę pracy + Szukasz pracy? - ogłoś się!

Działalność gospodarcza a składki ZUS

Kategoria: Firma Data publikacji: 2012-03-05 20:16:42
Chcesz opublikować informację prasową?
1. Stwórz konto w portalu Biznes-praca.pl lub zaloguj się przez Facebook
2. Zaloguj się i dodawaj oraz zarządzaj informacjami prasowymi

Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą będą musiały współpracować z ZUSem (zakład ubezpieczeń społecznych). Prowadząc interes, każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania przymusowych składek ZUS. Ich wysokość zależy od tego, czy jest to pierwsza działalność gospodarcza. Jedną z największych zachęt do otwarcia firmy są preferencyjne składki ZUS, które polegają na opłacaniu przez 24 miesiące niższych składek. Jeżeli po raz pierwszy płatnik zakłada działalność, zobowiązany jest do opłacania połowy obowiązujących składek. Na chwilę obecną kwota ta wynosi ok. 300 złotych miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Głównym jego zadaniem jest realizacja zadań z zakresu udzielania ubezpieczeń społecznych. Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 13. października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

 1. ubezpieczenie emerytalne
 2. ubezpieczenia rentowe
 3. ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym"
 4. ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym"

Płatnik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacenia składek ZUS za przepracowany miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego (kiedy płaci tylko za siebie), w przypadku opłacania składek ZUS za siebie i zatrudnionych pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Zadania ZUS określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Do zadań ZUSu należą między innymi:

 • realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy
 • składek
 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń
 • społecznych lub innych źródeł
 • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
 • dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego
 • orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty
 • kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi
 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego
 • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznychTagi artykułu: "Działalność gospodarcza a składki ZUS"

Pozostałe informacje:

Biznes-Praca.pl