Jak usługi faktoringowe mogą pomóc Ci w radzeniu sobie z nierzetelnymi kontrahentami

Firmy faktoringowe, zwłaszcza te, które są na rynku obecne już dłuższy czas, bardzo duże gigantyczne doświadczenie w ściąganiu długów i są skuteczne. Podpowiadamy, jak usługi firm faktoringowych mogą pomóc przedsiębiorcą w prowadzeniu biznesu.

Zachowanie płynności finansowej

Jednym z skutków nierzetelności naszych kontrahentów może być niewypłacalność naszej firmy. Zdarza się to szczególnie często w przypadku firm na dorobku - takich, które niedawno zaczęły działalność i mocno inwestują w rozwój lub firm restrukturyzujących się, których bieżąca działalność wymaga znacznych nakładów finansowych. Spóźnienie się kontrahenta ze spłatą owocuje nie tylko stratami materialnymi, jak naliczenie kar w przypadku nieuregulowania należności w terminie, ale również pogorszeniem stosunków z naszymi wierzycielami. Wszystkie te kwestie mogą być dla naszej działalności absolutnie kluczowe.

Pomoc w odzyskiwaniu długów

Firmy faktoringowe, zwłaszcza te, które są na rynku obecne już dłuższy czas, mają duże doświadczenie w ściąganiu długów. Ich skuteczność w tym zakresie nie może dziwić – po pierwsze miały czas na stworzenie odpowiednich procedur, a po drugie – gdyby nie były w tym zakresie skuteczne, szybko by z rynku zniknęły. Jeśli korzystamy z faktoringu z regresem i mamy problem z odzyskaniem należności, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym naszego faktora. Możemy liczyć na to, że udzieli nam porady odnośnie skutecznego egzekwowania należności, a nawet że oddeleguje do tego swoich pracowników – ta ostatnia sytuacja dotyczy jednak wyłącznie ważnych klientów i dużych należności.

Faktoring pełny

Podmioty korzystające z z usług faktoringowych mają również możliwość całkowitego pozbycia się odpowiedzialności wobec faktora i  przekazania mu wierzytelności. Opcja ta nazywana jest faktoringiem pełnym (w odróżnieniu od najpopularniejszej formy tej usługi, czyli faktoringu niepełnego, nazywanego też faktoringiem z regresem). Faktoring pełny jest zdecydowanie droższy, jeśli jednak mamy do czynienia z kontrahentem nie do końca godnym zaufania, wówczas opcja ta może być dla nas niezwykle wygodna. Usługa te nie jest jednak dostępna dla każdego i w odróżnieniu od faktoringu z regresem nie możemy liczyć na finansowanie od razu – faktor zanim wyda pozytywną decyzję musi przeanalizować sytuację pod kątem ryzyka i opłacalności. Jeśli jednak wszystko pójdzie dobrze w momencie podpisania umowy faktoringowej pozbędziemy się kłopotu.

Umiejętne korzystanie z faktoringu może być dla przedsiębiorcy niezwykle przydatne, zwłaszcza w momentach kluczowych dla rozwoju firmy. Czasami zanim skierujemy przeciwko kontrahentowi sprawę do sądu warto zastanowić się, czy nie pozostała nam żadna inna możliwość.

Artykuł sponsorowany

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)