Doktorat otwiera drzwi do kariery w biznesie

Granica między światem nauki a światem kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych technologii jest już na tyle płynna, że młodzi naukowcy wcale nie muszą już wybierać między jednym a drugim. W dzisiejszych czasach można obserwować prawdziwą rewolucję w obszarze studiów doktoranckich - i to nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Europy. Nauka to coś, co służyć ma gospodarce, która oparta jest na wiedzy. Kształcenie na poziomie studiów doktoranckich zmienia się pod wpływem rozwoju. W tym przypadku głównie rozwoju technologicznie zaawansowanych firm opartych o innowacjach. 

Bliżej biznesu

We współczesnym świecie nie ma już miejsca na teoretyczne badania i opracowania, które nie wnoszą niczego na rynek, na które nie ma zapotrzebowania. Doktorant na miarę XXI wieku musi być przedsiębiorczy i kreatywny oraz wytrwały i uparcie dążący do celu. W końcu ma on zdobywać wiedzę dzięki oryginalnym i niezależnym badaniom. Wyniki, które zostaną uzyskane w tym procesie muszą prezentować międzynarodowy poziom jakości w obrębie danych dyscyplin naukowych. Doktoranci powinni współpracować z biznesem już na etapie studiów - wszystko po to, by badania miały wymiar praktyczny i odpowiadały na rynkowe zapotrzebowanie. Zachód może już pochwalić się efektami, które są skutkiem zmian w podejściu do pracy naukowej. W części krajów europejskich - Anglii, Francji czy Niemczech osoby z tytułem doktora są cennym nabytkiem rynku pracy.

Nowe programy

Prace nad rozwojem programu studiów doktoranckich w Polsce prowadzone są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy pełnej współpracy ze środowiskiem naukowym, akademickim oraz z przedsiębiorcami. Po wdrożeniu nowego programu uczelnie będą mogły wystosować pismo o dofinansowanie realizacji danych programów. Środki na ten cel pochodzą z programu Wiedza Edukacja Rozwój (działanie 3.2 Studia doktoranckie). Zgodnie ze wskazaniami raportu: „Wykorzystanie zasad dla innowacyjnego szkolenia doktoranckiego jako narzędzia do kierowania reformami kształcenia doktoranckiego w Europie”, zmiany powinny dotyczyć współpracy z przemysłem oraz innymi sektorami zatrudnienia. Międzynarodowe zespoły Ogromnym wyzwaniem jest uczynienie studiów doktoranckich międzynarodowymi. Chociaż podejmowane są już kroki w celu utworzenia “doktoratu europejskiego”. Na chwilę obecną doktoranci jednak wciąż mogą się pochwalić sporymi możliwościami pracy w zespołach międzynarodowych - wyjeżdżają na programy w ramach Erasmus Plus lub też mogą brać udział w projektach realizowanych dzięki wsparciu Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej oraz Funduszy Europejskich.

 

 

Obecnie w Polsce można spotkać się z czterema takimi programami:  

- Międzynarodowe Agendy Badawcze – na rzecz realizacji projektów badawczych wspólnie z ośrodkami naukowymi z innych krajów  

- TEAM – projekty zespołowe prowadzone przez uczonych z całego świata na terenie Polski  

- TEAM TECH – projekty zespołowe  pod kierunkiem naukowca z wybitnym doświadczeniem we współpracy z gospodarką.  

- HOMING – wsparcie dla osób, które mają przerwę w pracy badawczej oraz dla młodych naukowców polskiego pochodzenia, którzy pracują i mieszkają za granicą  Program umożliwia realizację projektów w Polsce w ramach trzech typów wsparcia:  + HOMING -  grant w wysokości sięgającej nawet 800 tysięcy złotych przeznaczony  na projekt dwuletniego stażu podoktorskiego przeznaczony dla osób, które wracają do pracy naukowej na terenie Polski;  + POWROTY grant o maksymalnej wysokości 800 tys. zł na prowadzenie przez okres maksymalnie dwóch lat prac badawczych dla osób, które na wczesnym etapie kariery przerwały prace badawcze.  + FIRST TEAM grant do 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego z możliwością finansowania go przez trzy lata - z możliwością przedłużenia do lat czterech.

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)