Zobacz, jak przejąć kontrolę nad firmą w niecodzienny sposób

Część przedsiębiorstw okazuje się po jakimś czasie nieefektywna. Sposobem na uratowanie takiej firmy może być przejęcie nad nią kontroli przez kadrę menedżerską. W jaki sposób? Na przykład przy pomocy wykupu menedżerskiego.

Na czym polega wykup menedżerski?

W skrócie – grupa menedżerów przejmuje kontrolę nad firmą, w której pracuje, inwestując w nią przede wszystkim własne doświadczenie, wiedzę i umiejętności (i oczywiście kapitał) i nabywając jej udziały. Stąd też nazwa: MBO (Management Buy Out), czyli właśnie wykup menedżerski. Problem w tym, że kadra kierownicza zazwyczaj nie dysponuje takim kapitałem, by przejąć firmę od właściciela. Może jednak to zrobić przy pomocy specjalnego funduszu. Jedną z firm zarządzających funduszami typu private equity (w tym wykupem menedżerskim) jest łódzki Avallon.

Przebieg transakcji na przykładzie wykupu z udziałem Avallonu

Pierwszym krokiem na drodze do wykupu menedżerskiego jest analiza atrakcyjności przedsiębiorstwa, które ma być przedmiotem transakcji. Kadra, która chce dokonać wykupu, zwraca się do firmy zarządzającej funduszem private equity (w tym przypadku – do Avallonu) o ocenę. Po wstępnej analizie projektu, strony podpisują umowę o poufności, a w dalszej kolejności (jeśli ocena była pozytywna) – list intencyjny. Wtedy rozpoczyna się następny, bardzo ważny etap; czas na gruntowną analizę, obejmującą aspekty prawne, finansowe i podatkowe. Ten proces odbywa się przy czynnym uczestnictwie menedżerów realizujących wykup; to dzięki nim firma (tu: Avallon) może trafnie ocenić kondycję przedsiębiorstwa.

Jeśli ten etap zakończy się pomyślnie, fundusz tworzy ofertę inwestycyjną, przedstawianą następnie właścicielowi przedsiębiorstwa. Jeśli ten akceptuje warunki, a negocjacje przebiegną bez większych problemów, następuje uruchomienie finansowania – czyli proces przejmowania firmy przez nowych akcjonariuszy. Zamknięcie transakcji (po podpisaniu wszystkich niezbędnych umów między wszystkimi zainteresowanymi stronami) oznacza uruchomienie środków funduszu.

Cały proces zajmuje na ogół około pół roku. Dzięki wykorzystaniu funduszu private equity menedżerowie mają większą szansę na powodzenie całego przedsięwzięcia, dodatkowo ponoszą mniejsze koszty własne.

 

 

Artykuł sponsorowany

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)