Na czym polega szlifowanie wałków i otworów?

Szlifowanie to jeden z najpowszechniej wykonywanych procesów we współczesnym przemyśle. Jest to niezbędne przy wykonywaniu wielu produktów; równocześnie stanowi ono końcowy etap obróbki poszczególnych materiałów. Pozwala ono na zmniejszenie chropowatości danej powierzchni, jak i uzyskanie oczekiwanego kształtu i wymiarów przedmiotu. Szlifowanie można wykonywać na różnych rodzajach powierzchni – zarówno na wałkach, jak i na powierzchniach płaskich. Narzędziem służącym do wykonywania tej czynności jest szlifierka. Do najważniejszych elementów szlifierek należą ściernice; wykonuje się je zwykle z korundu i boru, choć zdarzają się nawet ściernice diamentowe.

W przypadku szlifowania wałków można wyróżnić dwa sposoby wykonywania tego procesu: szlifowanie kłowe wzdłużne oraz szlifowanie poprzeczne. W tym pierwszym przypadku ściernica jest przesuwana wzdłuż wałka, natomiast w drugim – wykonuje ona posuw promieniowy wgłębny, prostopadle do szlifowanego wałka. Przy szlifowaniu wałków można także wyróżnić szlifowanie kłowe oraz bezkłowe. 
Bardzo ważnym dla współczesnego przemysłu procesem jest również szlifowanie otworów. Wyróżnia się obecnie dwa podstawowe rodzaje kinematycznego szlifowania otworów. W przypadku pierwszego z nich zarówno ściernica, jak i obrabiany przedmiot wykonują ruchy – ściernica ruch posuwowy, zaś obrabiany przedmiot ruch obrotowy. W przypadku drugiego ruch ściernicy jest posuwowy promieniowy.
Istnieje również szlifowanie planetarne. W jego przypadku ściernica jest wprawiana w ruch główny obrotowy; rozwiązanie to jest wykorzystywane przede wszystkim wtedy, kiedy nie ma możliwości wprawienia szlifowanego przedmiotu w ruch. 

Szlifowanie jest procesem, który posiada kilka cech charakterystycznych. Efekt uzyskiwany jest dzięki temu, że ściernica posiada specjalnie żarna, wyposażone w ostre krawędzie. Zaczepiają one o wystające skrawki materiału, błyskawicznie je ścierając i wyrównując całą powierzchnię. Szlifowanie powinno być wykonywane we właściwy sposób, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia obrabianego materiału. Największe zagrożenia wynikają tutaj z dużej temperatury, jaka powstaje w czasie tego procesu – jest to związane z wielką prędkością, z jaką obracają się ściernice. W niektórych przypadkach może to wywoływać poważne zmiany w strukturze szlifowanych przedmiotów. Aby uniknąć takiego ryzyka, należy zastosować odpowiednie chłodzenie, które uchroni materiał przed szkodami. Tak duża prędkość z jaką obracają się ściernice jest jednak niezbędna. Jeśli będzie ona zbyt niska, to skrawki materiału mogą dostawać się między poszczególne ich elementy i prowadzić do ich uszkodzenia. Ponadto przy zbyt małej prędkości szlifowanie nie byłoby tak skuteczne i dokładne.

Szlifowanie to bardzo wszechstronny proces, który może być wykonywany w wielu różnych celach. Z tego też powodu również same szlifierki dostępne obecnie na rynku odznaczają się sporym zróżnicowaniem. Najbardziej podstawowe są szlifierki ogólnego przeznaczenia. Wyróżniamy wśród nich szlifierki kłowe i bezkłowe, przeznaczone do szlifowania wałków, oraz szlifierki do otworów – zwykłe, planetarne i bezkłowe. Do tego grona zaliczają się też szlifierki obwodowe do płaszczyzn oraz szlifierki czołowe.

Drugą grupę stanowią szlifierki specjalizowane. Do tego grona zaliczają się szlifierki taśmowe, wygładzarki, dogładzarki, oraz docieraczki. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenia te służą do wykonywania bardziej specjalistycznych czynności i nie są wykorzystywane w każdym przypadku. Najbardziej zaawansowanymi urządzeniami są te, które należą do grupy szlifierek specjalnych. Są to przede wszystkim szlifierki do walców, do zaworów i gniazd zaworowych, do wałów korbowych oraz szlifierki – ostrzałki. 
Szlifowanie jest czynnością wykonywaną bardzo powszechnie, ale jak widać – sam sposób wykonania i użyte do tego narzędzia mogą znacznie się od siebie różnić. Tak wielkie zróżnicowanie dostępnych tu rozwiązań jest jednak w pełni uzasadnione. Każdy materiał ma swoją własną charakterystykę, a zamierzone efekty takich działań mogą znacznie się od siebie różnić – w każdym przypadku potrzebne jest zatem zastosowanie odpowiedniej technologii.

Kategorie: Ciekawostki,

Komentarze (0)