Ile zapłacę za pożyczkę chwilówkę?

W zbiorowej świadomości społecznej pokutuje przekonanie, że pożyczki chwilówki są horrendalnie drogie, a przy ich zaciąganiu trzeba uiścić ogromną sumę kosztów pozaodsetkowych. W rzeczywistości wcale tak nie jest, bowiem polskie prawo ogranicza takie koszty i nie pozwala pożyczkodawcom na nakładanie wysokich opłat na swoich klientów. Ile zatem przeciętny pożyczkobiorca zapłaci za chwilówkę?

Ustawa o kredycie konsumenckim

Pożyczka udzielana przez firmę pożyczkową jest traktowana w świetle ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku jak kredyt konsumencki, o ile jej wysokość nie przekracza 255 550 zł.  Chwilówki przez internet (np. MoneyMan.pl) nie są udzielane na wyższe kwoty, dlatego każda z nich będzie spełniała wymagania ustawowej definicji kredytu konsumenckiego. Stosować należy do niej wskazane w ustawie zasady naliczania maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych.

Maksymalna wysokość odsetek

Odsetki od kredytu konsumenckiego, a więc również od chwilówki, nie mogą w stosunku rocznym być wyższe niż dwukrotna wysokość odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5 proc.

Zważywszy na fakt, że obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., to po powiększeniu jej o 3,5 punktu procentowego otrzymujemy wynik maksymalnych odsetek, czyli 10 proc. w skali roku.  Takie ograniczenie odsetek od chwilówek i kredytów konsumenckich wszelkiego rodzaju wprowadzono w życie od 1 stycznia 2016 roku. Do 31 grudnia 2015 roku maksymalne odsetki umowne wynosiły równowartość czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP - 2,5 proc. x4, czyli 10 proc. w skali roku. Pod względem wysokości maksymalnej stopy rocznego oprocentowania kredytów konsumenckich niewiele się zmieniło.

Limity pozostałych kosztów związanych z pożyczką

Jeszcze do niedawna firmy pożyczkowe mogły w dowolny sposób kształtować wysokość kosztów pozaodsetkowych, które związane były z udzielaniem pożyczek chwilówek. Obecnie nie jest to możliwe. Od 11 marca 2016 roku obowiązują w Polsce przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które ustaliły limit kosztów pozaodstekowych.

Przy pożyczaniu pieniędzy od firmy pożyczkowej maksymalna wysokość kosztów związanych z pożyczką, które nie są odsetkami, nie może być wyższa niż suma 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięto chwilówkę. Wszystkie pozaodsetkowe koszty chwilówki, związane z jej zaciągnięciem udzieleniem i spłatą nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu.

 

Materiał zewnętrzny

Kategorie: Wiadomości,

Komentarze (0)