Tłumaczenia specjalistyczne i ich rodzaje

Tłumaczenia specjalistyczne dzielimy na zwykłe (nieprzysięgłe) oraz przysięgłe (uwierzytelnione). Wybór konkretnego rodzaju usługi jest zależny od indywidualnych potrzeb danego klienta.

W ramach tłumaczeń specjalistycznych tłumacze zajmują się tekstami z różnych dziedzin. Pozwala to na wyróżnienie kilku podrodzajów tłumaczeń specjalistycznych. Spośród nich można wymienić:

  1. Tłumaczenia medyczne - tego typu tłumaczenia są współcześnie wykonywane bardzo często i zazwyczaj mają postać tłumaczeń uwierzytelnionych. Klienci najczęściej zgłaszają się ze zwolnieniami lekarskimi, czy też wynikami badań lekarskich potrzebnymi im w celu leczenia się poza granicami naszego kraju. W tym ostatnim przypadku tłumaczenie może mieć zwykły charakter, gdyż ma ono służyć jedynie lekarzowi prowadzącemu. Jeśli chodzi o wybierane języki, to prym wiodą język angielski oraz niemiecki. Coraz częściej zdarzają się jednak tłumaczenia na japoński, hiszpański, czy też francuski. Osobną kategorię tłumaczeń medycznych stanowią tłumaczenia różnego rodzaju artykułów w czasopismach naukowych, książek medycznych, czy też publikacji. Nie rzadkie są również transkrypcję instrukcji do sprzętów medycznych wykonywane na potrzeby szpitali oraz prywatnych gabinetów lekarskich. 
  2. Tłumaczenia techniczne - większość instrukcji obsługi sprzętu technicznego jest tworzona w języku angielskim. Stąd też każdego roku tłumacze tłumaczą dziesiątki tysięcy stron różnego rodzaju dokumentów technicznych. Osobną kategorię tłumaczeń technicznych stanowią tłumaczenia specyfikacji, norm, certyfikatów, odbiorów technicznych. Często muszą mieć one charakter tłumaczeń uwierzytelnionych, gdyż istnieje konieczność ich przedstawiania w urzędach państwowych.
  3. Tłumaczenie ekonomiczne - wymagają one od tłumaczy szerokiej wiedzy ekonomicznej. Stąd też często wykonują je osoby, które mają ukończone studia ekonomiczne lub prawnicze. W zakres tłumaczeń ekonomicznych wchodzą tłumaczenia różnego rodzaju raportów finansowych, sprawozdań, opinii biegłych rewidentów, rachunków, czy też PIT-ów.
  4. Tłumaczenia bankowe - ich specyfika jest zbliżona do przedstawionych wcześniej tłumaczeń ekonomicznych. W większości przypadków dokumenty bankowe (rachunki, historie bankowe, wyciągi) mogą być tłumaczone w sposób zwykły. Wyjątek stanowią różnego rodzaju umowy międzybankowe, czy też kredytowe - zawsze muszą mieć one charakter uwierzytelniony. 
  5. Tłumaczenia prawnicze - wiele spraw sądowych ma charakter międzynarodowy. Stąd też wielu klientów zwraca się do tłumaczy z prośbą o przetłumaczenie wyroków sądów, opinii biegłych, zaświadczeń o niekaralności, czy też aktów urodzenia. W większości przypadków powyższe tłumaczenia muszą mieć charakter tłumaczeń uwierzytelnionych. Osobną kategorię tłumaczeń prawniczych stanowią tłumaczenia umów gwarancyjnych, pism reklamacyjnych, czy też opinii prawniczych, które są potrzebne danego klientowi na jego własny użytek - mogą mieć on charakter tłumaczeń zwykłych, o ile nie będą przedstawiane w sądach, czy też innych instytucjach.

Kategorie: Wiadomości,

Komentarze (0)