Sprzedaż w sklepie internetowym za granicą

Najważniejszym aspektem przy otwieraniu sklepu internetowego za granicą jest dostosowanie prawa do obowiązującego w kraju, do którego mieszkańców kierujemy ofertę. Sposób sprzedaży, infrastruktura i regulamin sklepu powinny być zgodne z jurysdykcją państwa, w którym sprzedajemy.

Jakie czynności są niezbędne przy zakładaniu sklepu internetowego za granicą?

Otwieranie sklep internetowego za granicą powinno być poprzedzone gruntownym rozeznaniem na rynku. Należy sprawdzić, jak działają sklepy oferujące sprzedaż online. Ustawienie infrastruktury sklepu i weryfikacja poprawności prawnych aspektów działalności sklepu kosztuje. Na ten cel można wybrać rozwiązanie, jakim jest pożyczka przez internet na konto.

Zakładając sklep internetowy należy pamiętać o tym, aby:

- określić, do jakiego państwa jest skierowana oferta sklepu,
- przygotować poszczególne wersje językowe strony internetowej,
- wykupić domenę pod stronę internetową w konkretnym państwie,
- umieścić flagi państw, w których chcemy sprzedawać towary, na stronie internetowej sklepu,
- wstawić informacje o sposobach dostawy i konkretnych jej strefach,
- podać informacje dotyczące kosztów dostawy,
- poinformować konsumentów o tym, ile czasu mają na odstąpienie od umowy,
- dostosować sposoby płatności do standardów obowiązujących w kraju, w którym prowadzimy sprzedaż,
- podać informację o podatku doliczanym do towaru,
- napisać, w jaki sposób zamówienie zostanie potwierdzone,
- poinformować, w jakiej walucie można dokonywać płatności w sklepie - powinna być to waluta urzędowa kraju, w którym otworzyliśmy sklep.

Przepisy prawa w sklepie internetowym – na co zwrócić uwagę

Zasady prawa, według których powinien funkcjonować sklep internetowy ze sprzedażą za granicę określa m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych.

Prace nad ujednoliceniem przepisów prawa dotyczących sprzedaży na terenie Unii Europejskiej są w toku. Kolejnym dokumentem regulującym jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Według tego dokumentu Państwa członkowskie UE będą zobowiązane ujednolicić m.in. informacje, o których koniecznie musi wiedzieć konsument. Należą do nich zasady opisane w akapicie powyżej, m.in. zapisy o dostawie i czasie na odstąpienie od umowy.

W niektórych państwach Unii Europejskiej (np. we Francji) samo zaprezentowanie towarów na stronie internetowej jest wiążącą informacją. Błąd w cenie lub opisie produktu nie może być kwestionowany.

Materiał partnera zewnętrznego

 

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)