Nie samym chlebem żyje człowiek

Lata dyktatu pracodawców powoli odchodzą już do lamusa. Wahadło równowagi między postulatami przedsiębiorców i pracowników coraz bardziej wychyla się na korzyść tych ostatnich. Bezrobocie nieustannie spada i wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach ten trend będzie się utrzymywał. Już dziś wielu przedsiębiorców narzeka, że brakuje rąk do pracy. Zamiast bezrobocia rosną więc pensje, a wraz z nimi konkurencja o dobrych pracowników. Największy głód specjalistów panuje we wciąż nienasyconej branży IT.

Wszystko to sprawia, że nieprzerwanie od 2011 roku rosną w działających w naszym kraju firmach koszty rekrutacji. Największy wpływ na tę sytuację ma duży stopień rotacji pracowników. Coraz większa liczba, szczególnie młodych ludzi, nie przywiązuje się specjalnie do miejsca pracy i nieustannie szuka lepszych warunków. Pierwszym krokiem na drodze do skutecznego przeciwdziałania tym niekorzystnym – z punktu widzenia pracodawców – zmianom, jest dokładne zrozumienie ich przyczyn. Nowych danych na ten temat dostarcza raport ASPIRE & AG TEST Salary Tracker przygotowany przez firmę AG TEST HR oraz stowarzyszenie ASPIRE.

Główne przyczyny zmian pracodawcy

W badaniu, które stało się podstawą raportu, wzięło udział 61 firm z sektora SSC/BPO/IT. Zdecydowana większość to firmy działające w Krakowie. Okazało się, że w 2015 roku pracę zmieniło aż 17% krakowskich pracowników w wymienionych branżach. Dzięki ASPIRE & AG TEST Salary Tracker dowiedzieliśmy się też, jakie były najczęstsze przyczyny zmiany pracodawcy. Okazuje się, że wcale nie jest nią wynagrodzenie. Aż 34% badanych wskazało, że do poszukiwania nowej pracy, pracowników motywowała chęć poszukiwania możliwości rozwoju, której nie widzieli w poprzednim przedsiębiorstwie. Stoi to w sprzeczności z popularnym mniemaniem, że najważniejsze są zarobki, natomiast zgadza się z analizami specjalistów, którzy – również w innych branżach – ten powód uznają za najbardziej wpływający na zachowanie pracownika. Na drugim miejscu ankietowani wymieniali powody osobiste (29%). Trzecie miejsce na podium najczęstszych przyczyn zmian zatrudnienia w sektorze SSC/BPO/IT w Krakowie zajęło wyższe wynagrodzenie. Analizując wyniki należy jednak pamiętać, że część osób nie przyznaje się do tego, że główną motywacją dla szukania innej pracy są pieniądze i wolą podawać inny jego powód.

Co jeszcze wpływa na decyzję o zmianie pracy?

Znacznie mniejsze znaczenie miały inne czynniki. Między 1 a 4% badanych podjęło decyzję o szukaniu nowego pracodawcy ze względu na złą atmosferę w pracy (4%), monotonię wykonywanych zadań (2%), złe relacje z bezpośrednim przełożonym (2%), niejasne zasady wynagradzania (1%), brak docenienia ze strony przełożonych i współpracowników (1%) lub przeciążenie pracą (1%).

Pracodawcy zdają sobie sprawę z istotności wynagrodzenia, nawet jeśli nie zajmuje ono pierwszego miejsca na liście powodów zmiany pracy. Aż 93% pracodawców wskazuje, że w bieżącym roku średnia pensja w ich przedsiębiorstwie wzrośnie niezależnie od zajmowanego stanowiska, średnio o nieco ponad 3%. Najmniejszy wzrost przewidziano dla członków zarządu (2,6% w Krakowie, 3,1% dla całej Polski), największy zaś dla osób zajmujących stanowiska kierownicze (3,3% w Krakowie, 3,1% dla całej Polski).

Nie dziwi natomiast fakt, że na największy poziom rotacji zaobserwowano w grupie pracowników o niewielkim stażu pracy. Najczęściej pracę zmieniali ci, którzy przepracowali rok lub dwa lata. Wskaźnik rotacji stopniowo spada wraz ze wzrostem stażu pracy.

Zawody z największą rotacją kadr

Najchętniej nowego zajęcia szukali pracownicy działu obsługi klienta, szczególne pracujący w infolinii lub helpdeskach. Średnio aż 25% zatrudnionych w tym obszarze zmienia zatrudnienie przed ukończeniem roku pracy. Stanowiskiem o największym wskaźniku rotacji jest w większości firm młodszy specjalista/asystent ds. obsługi klienta (28%). Jednak wraz z awansem na stanowisko specjalisty, wskaźnik ten szybko spada. Na zmianę pracy decyduje się wówczas jedynie 15% zatrudnionych w tym obszarze.

Pracodawcy coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Starają się nie tylko przyciągnąć do pracy najlepszych kandydatów, ale również zatrzymać tych, którzy sprawdzili się już na danym stanowisku. Rośnie liczba przedsiębiorstw korzystających z usług profesjonalnych firm konsultinowych. odstawową motywacją, jaka kieruje kadrą menadżerską jest ograniczenie kosztów postępowań rekrutacyjnych, w tym przede wszystkim zmniejszenie rotacji pracowników.

Przeciwdziałając rotacji pracowników, coraz więcej firm decyduje się na rozbudowany system świadczeń pozapłacowych. W krakowskich firmach z branży SSC/BPO/IT zwykle są to: dodatkowa opieka zdrowotna (95%), karnety fitness/siłownia (92%), dopłaty na cele kulturalno-rozrywkowe (86%), szkolenia (84%) oraz dodatkowe ubezpieczenie (85%). W kontekście badań, które pokazują, że najczęstszą przyczyną poszukiwania nowej pracy jest brak perspektywy na rozwój zawodowy, dziwni nieco dość niska pozycja oferty szkoleniowej. Oferuje ją swoim pracownikom „jedynie” 84% przedsiębiorstw. Choć te dane dotyczą firm działających głównie w Krakowie, można je z powodzeniem ekstrapolować na całą Polskę (dowodzą tego niezaleźne badania). Zdecydowanie widać tu pole do poprawy, chociaż pamiętać należy, że znaczna część pracowników branży SSC/BPO/IT traktuje wymienione wyżej świadczenia pozapłacowe jako standard. To nie ich obecność motywuje pracowników do zmiany zatrudnienia, ale raczej ich brak zniechęca.

Co może zrobić pracodawca?

Na dwa z trzech głównych czynników wzmagających rotację pracowników znaczny wpływ mają pracodawcy. Poprawić mogą oni zarówno sytuację materialną zatrudnionych, jak i ich zadowolenie związane z rozwojem zawodowym. Zatem wydaje się, że w najbliższych latach możemy spodziewać się dalszego wzrostu płac. Wskazują na to zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i położenie przez przedsiębiorców większego nacisku na ofertę szkoleń pracowniczych. Tylko w ten sposób będą oni bowiem w stanie zmniejszyć rotację wśród zatrudnionych i ograniczyć koszty związane z procesami rekrutacyjnymi.

Materiał zewnętrzny partnera

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)