Obowiązkowe e-fakturowanie od 2023 r.

Od 2022 r. podatnicy będą mogli wystawiać faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Wprawdzie w tym roku można wystawiać faktury z wykorzystaniem infrastruktury rządowej bez ponoszenia kosztów, ale od 2023 roku będzie to obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Co to jest KSeF?

Kolejnym krokiem w informatyzacji administracji publicznej jest Krajowy System e-Faktur. We wczorajszym artykule Informatyzacja urzędów skarbowych opisaliśmy szczegóły rozbudowy elektronicznej komunikacji podatników i ich pełnomocników z organami Krajowej Administracji Skarbowej. To nie koniec elektronizacji nadzoru administracyjnego nad organami państwa. Zintensyfikowane zostały kolejne działania związane z wdrażaniem e-usług. Ministerstwo Finansów poinformowało, że KSeF umożliwi m.in. zarządzanie upoważnieniami oraz wystawianie i otrzymywanie faktur z KSeF. Podobnie jak w przypadku usługi e-Podatki, dostęp do KSeF będzie możliwy poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. Wersja testowa oprogramowania będzie dostępna do 7 kwietnia br.

Dla kogo i po co jest KSeF?

System KSeF jest dobrowolny w 2022 roku i może być wykorzystywany w szczególności przez

  • Czynni podatnicy VAT
  • Podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT (wystawiające tzw. faktury VAT)
  • Podatnicy posiadający polski numer identyfikacji podatkowej VAT.

Zasady funkcjonowania KSeF

Według Ministerstwa Finansów rządowy system KSeF zrewolucjonizuje sposób wystawiania i otrzymywania faktur. Faktury będą przygotowywane i strukturyzowane według szablonu opracowanego przez Ministerstwo przy użyciu lokalnego oprogramowania księgowo-finansowego. Faktura oparta na jednolitej strukturze logicznej FA_VAT będzie przesyłana za pomocą interfejsu API z oprogramowania finansowo-księgowego do centralnej bazy danych Ministerstwa Finansów. Po wprowadzeniu do KSeF będzie ona dostępna zarówno dla wykonawcy, jak i wystawcy.

Sprawdź: E-faktury - Zakres informacji, które powinien zawierać rachunek strukturyzowany - czytaj więcej na https://poradnikksef.pl/faktury-elektroniczne/e-faktury-zakres-informacji-ktore-powinien-zawierac-rachunek-strukturyzowany/ende_bgpr

Faktura

Obowiązkowe fakturowanie elektroniczne zgodnie z regulacjami unijnymi

Komisja Europejska dokonała przeglądu koncepcji obowiązkowego fakturowania elektronicznego z wykorzystaniem narzędzi rządowych i zaakceptowała koncepcję Ministerstwa Finansów. Wniosek derogacyjny został złożony w sierpniu 2013 r. Zgodnie z pierwotnymi założeniami reforma e-fakturowania miała wejść w życie w 2023 roku. Niewykluczone, że pierwotne zamierzenia mogą nie zostać zrealizowane, biorąc pod uwagę, że aplikacja nie została jeszcze przetestowana. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wdrożenie KSeF, w tym obowiązku fakturowania z jego wykorzystaniem, będzie poprzedzone i uzupełnione szerokimi i wnikliwymi konsultacjami społecznymi.

Nie wystarczy tylko dopracować technologię KSeF. Konieczne jest przygotowanie zaplecza biznesowego i podstaw legislacyjnych dla stosowania systemu. Projekt ustawy regulującej ten obszar działalności jest nadal przygotowywany. Spowoduje to opóźnienia we wdrażaniu obowiązkowego KSeF.

Podatnicy odniosą korzyści z KSeF 2022

Podatnicy korzystający z aplikacji otrzymali przywileje, które mają ich zachęcić do korzystania z rządowego systemu e-fakturowania do 2022 r. Najważniejsze z nich to:

  • Możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 40 dni, a nie 60.
  • Ułatwienia w rozliczaniu ujemnych rachunków korygujących

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)