Masz do zainwestowania większe pieniądze? Sprawdź, dlaczego warto wybrać plan UniRentier

Odłożenie większej sumy pieniędzy jest celem wielu z nas. Ale jego osiągnięcie to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwą sztuką jest spożytkowanie zgromadzonego kapitału w taki sposób, by móc wydawać pieniądze, ale nie uszczuplać oszczędności. Takie inwestowanie jest możliwe, co udowadnia plan UniRentier skierowany do osób preferujących stabilne zyski bez zbędnego ryzyka inwestycyjnego.

Plan UniRentier, czyli stabilny zysk

Plan UniiRentier to wymarzony sposób inwestowania dla najbardziej ostrożnych inwestorów. Jego założenie polega na tym, że zgromadzony kapitał powierzamy specjalistom, jednak bez obawy o jego utratę. W zamian otrzymujemy stabilną pensję będącą efektem zysku z inwestowania powierzonego kapitału. To doskonały sposób, by dzięki oszczędnościom życia zapewnić sobie stabilność finansową lub spożytkować bez wysokiego ryzyka kapitał uzyskany w spadku, wygrane w konkursie czy loterii lub zdobyty w inny sposób.

Wydawanie bez utraty kapitału

Bezpieczne inwestowanie charakteryzujące plan UniRentier zapewnia klientom (rentierom) coś, na co nie może liczyć zdecydowana większość inwestorów. Mimo regularnie wypłacanej pensji, nie należy się obawiać możliwości utraty kapitału. W końcu kapitał nierzadko stanowi nagrodę za wiele lat pracy. Czas, aby to on zaczął pracować na nas, naszą przyszłość oraz spokój.

Ochrona przed skutkami inflacji

Inwestorzy, którzy zdecydują się na plan UniRentier zyskują podwójnie. Wszystko za sprawą inflacji. Gotówka, która nie jest inwestowana relatywnie szybko traci swoją wartość. Gromadzenie kapitału, który nie jest inwestowany stanowi w zasadzie przeciwieństwo oszczędzania. Z każdym rokiem staje się mniejszy, ponieważ ta sama suma pieniędzy wystarczy na znacznie mniej. Z kolei plan UniRentier gwarantuje wartość dodaną, regularne wypłaty stanowiące dodatek do pensji, a nawet dodatkową pensję.

Elastyczne podejście – pensja miesięczna lub kwartalna

Poza tym plan UniRentier zapewnia inwestorowi pewną elastyczność. UniRentier 30 to plan, w którym minimalna kwota wpłaty wynosi 30 tys. zł, a wypłata zysku odbywa się co kwartał. Klienci, którzy zdecydują się na plan UniRentier 60 i wpłacą przynajmniej 60 tys. zł, mogą liczyć na comiesięczną satysfakcjonującą pensję. Tylko od klienta zależy, z jakiego modelu będzie korzystał z wypracowanego zysku.

UniRentier oparty o fundusz UniKorona Dochodowy – stabilność i niski stopień ryzyka

Za stabilnością i wszystkimi zaletami planu UniRentier kryje się odpowiednio dobrany fundusz inwestycyjny. Subfundusz UniKorona Dochodowy charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Ma on charakter dłużny krótkoterminowy. Odznacza się niskimi wahaniami wartości, a celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów. Lokaty są w tym funduszu dokonywane głównie na podstawie aktualnej oceny i prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej emitentów papierów wartościowych, a także na podstawie stóp procentowych.

Dzięki temu inwestorzy decydujący się na plan UniRentier nie obawiają się ryzyka i cieszą się z regularnie wypłacanych pensji.

Kategorie: Dom,

Komentarze (0)