Fundusze akcji - zasady, bezpieczeństwo i najważniejsze pojęcia

Fundusze akcji to bardziej ryzykowne inwestycje niż fundusze obligacji, ale mogą przynosić większe zyski. Fundusze inwestycyjne akcji są efektywne dla osób o co najmniej kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym. Portfelem funduszu akcji można zarządzać samodzielnie lub zdać się na specjalistów z TFI.

Fundusze akcji inwestują w akcje spółek

Fundusze akcji to takie fundusze inwestycyjne, których portfele w zdecydowanej większości składają się z akcji spółek. Akcje w funduszu inwestycyjnym otwartym mogą być nabywane i odsprzedawane w dowolnym momencie.

Akcje, inaczej papiery wartościowe, są emitowane przez spółki akcyjne. Stanowią potwierdzenie nabycia praw m.in. do udziału w zyskach. Fundusze akcji najczęściej inwestują w akcje dużych spółek, niekiedy także średnich.

Fundusz inwestycyjny akcji a ryzyko inwestycyjne

Fundusze akcji to narzędzie oszczędzania i pomnażania środków dla zaawansowanych inwestorów z wiedzą na temat inwestowania oraz szeroką wiedzą ekonomiczną i z dziedziny gospodarki. Przydatne są też szczęście i intuicja. Niedoświadczeni inwestorzy mogą zdać się na wiedzę i umiejętności ekspertów pracujących dla towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) lub specjalnych spółek świadczących usługą asset management (zarządzania portfelem inwestycyjnym). Specjaliści powierzone im pieniądze lokują dynamicznie, wedle własnych przewidywań oraz obserwacji i analizy rynku.

Ze względu na dużą zmienność rynku akcji ryzyko inwestycyjne w przypadku funduszu akcji jest wysokie. W dużej mierze zależy ono od horyzontu inwestycyjnego.

Zysk z funduszy akcji i horyzont inwestycyjny

Portfel funduszu inwestycyjnego zawierający minimum 60, a często ponad 80, a nawet ponad 90 procent akcji stwarza szanse na wysoki zysk w przynajmniej kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym. Krótkoterminowe inwestycje w akcje zwykle nie przynoszą oczekiwanych zysków. Dodatkowo jeśli akcje zostaną sprzedane w czasie, gdy mają najniższą cenę, mogą spowodować straty zamiast zysków.

Mimo wzrostów i spadków cen akcji, ogólna tendencja zwykle jest wzrostowa. Dlatego inwestorom funduszy akcji poleca się długoterminowe uczestnictwo w tych funduszach.

Wycena funduszy akcji – zasady określania wartości

Fundusze akcji wycenia się na podstawie aktualnych kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w przypadku polskich spółek). Papiery wartościowe wyceniane są na bieżąco podczas sesji giełdowych, dlatego ich wartość może zmieniać się bardzo dynamicznie.

 

Materiał zewnętrzny

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)