Agregat absorpcyjny - zasada działania

Chiller absorpcyjny (lub agregat absorpcyjny) jest urządzeniem, które wykorzystuje absorpcję do produkcji chłodu. Urządzenie to może być stosowane tam, gdzie występuje nadmiar ciepła lub odpadów, a także w miejscach, w których brakuje energii elektrycznej.

Agregaty absorpcyjne - jak działają?

Agregat absorpcyjny ma tę zaletę, że generuje chłodzenie bez użycia energii elektrycznej i generowania związanych z tym kosztów. Jednostki te są zasilane ciepłem, takim jak para wodna lub gorąca woda. Chłód ten jest wykorzystywany w klimatyzacji, oraz innych procesach technologicznych. Systemy trigeneracyjne obejmują produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu poprzez zastosowanie urządzeń absorpcyjnych. Sprawdź: Agregat absorpcyjny do Twojej firmy.

Agregaty absorpcyjne stosowane są tam, gdzie jest dużo taniej energii cieplnej, np. w energetyce czy przemyśle. Są też częściej stosowane w biurowcach, których właściciele chcą uzyskać certyfikaty LEEDS i BREEAM. Systemy trigeneracyjne są energooszczędne i ekologiczne. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej pozwala zaoszczędzić nawet do 30% na nakładach energii pierwotnej.

Agregat absorpcyjny

Zasada działania agregatu absorpcyjnego

Agregaty absorpcyjne chłodzą poprzez odparowanie czynnika chłodniczego pod ciśnieniem niższym niż ciśnienie wrzenia. Powoduje to lokalny spadek temperatury. Proces ten ma wiele czynników wpływających na jego efekty, w tym temperaturę parowania czynnika chłodniczego i objętość cieczy.

W agregatach sprężarkowych wykorzystywany jest podobny proces. W tych jednostkach czynnik chłodniczy jest odparowywany i sprężany mechanicznie. W związku z tym temperatura czynnika chłodniczego ulega podwyższeniu. Gorący czynnik chłodniczy trafia do wymiennika ciepła, gdzie ulega skropleniu. Czynnik chłodniczy jest teraz cieczą i jest kierowany do kolejnego wymiennika, gdzie jest intensywnie odparowywany. Parowanie działa w celu usunięcia ciepła z czynnika chłodzącego, który przepływa przez wymiennik. W ten sposób kończy się cykl przemiany termicznej. Ponieważ sprężarka musi być zasilana, wymaga dużych ilości energii elektrycznej do zakończenia wszystkich procesów. Może to wpływać na koszt agregatów sprężarkowych.

Agregat absorpcyjny podąża za podobnym procesem, ale bez sprężarek. Są one zastąpione procesami chemicznymi, które są aktywowane za pomocą ciepła. Ten typ agregatów działa na zasadzie zależności od ciśnienia. Temperatura wrzenia wody maleje wraz ze spadkiem ciśnienia. Woda zagotuje się w temperaturze +5degC, jeśli ciśnienie spadnie poniżej 860 Pa. Woda może być stosowana jako czynnik chłodniczy, jeśli warunki są bliskie próżni.

Zastosowanie roztworu bromku litu to kolejny ważny aspekt agregatów absorpcyjnych. Substancja ta jest silnym absorbentem wody. Urządzenie łączy dwa zbiorniki, jeden z bromkiem litu, a drugi z wodą jako czynnikiem chłodniczym. Dzięki temu ciśnienie w zbiorniku pozostaje stałe, pozwalając wodzie wchłaniać się.

Roztwór bromku litu kierowany jest do agregatu, gdzie dostarczona do niego energia cieplna, np. gorąca woda, powoduje odparowanie pary wodnej. Para wodna ulega skropleniu i przepływa do parownika w celu jej schłodzenia. Woda jest odparowywana w temperaturze +5 stopni Celsjusza ze względu na niskie ciśnienie w parowniku. Czynnik chłodzący, taki jak klimatyzacja lub klimatyzacja, który krąży w systemie, jest również chłodzony podczas tego procesu. Następnie roztwór bromku litu pochłania odparowaną wodę. Proces przemiany termicznej przebiega płynnie i w sposób ciągły.

Kategorie: Ciekawostki,

Komentarze (0)