Miejsce pracy przyjazne niepełnosprawnym

Wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ze względu na przysługujące ulgi podatkowe. Inni obawiają się kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to zupełnie bezzasadne, gdyż z powodzeniem można ubiegać się o zwrot pieniędzy zainwestowanych w wyposażenie miejsca pracy, aby było komfortowe dla osób o ograniczonej sprawności.

Kiedy można otrzymać zwrot kosztów?

Powierzchnie biurowe w Warszawie czy innych większych miastach mogą, ale nie muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Często to na pracodawcy leży obowiązek sfinansowania wyposażenia, które pomoże osobom niepełnosprawnym wykonywać swoje obowiązki. Jeśli wykonane przez pracodawcę przystosowanie przejdzie pozytywnie kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, istnieje szansa na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów.

Aby otrzymać dofinansowanie na rzecz osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy, należy złożyć do starosty odpowiedni wniosek. Powinny się w nim znaleźć dane osoby składającej wniosek, jego analiza finansowa, opis stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a także jego wyposażenie z wypisanymi kosztami do refundacji Dokładny wzór wniosku jest określony w „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”.

Jak przystosować przestrzeń w pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej

 W zależności od stopnia niepełnosprawności, a także od jej rodzaju, dostosowanie miejsca pracy do pracownika powinno się odbywać zgodnie z jego potrzebami. Osoby ze schorzeniami intelektualnymi będą potrzebowały innych udogodnień niż osoby z niepełnosprawnością ruchową, niewidomi czy niesłyszący. Niezależnie jednak od tych warunków, zawsze należy zadbać o takie elementy jak:

  • prawidłowe ułożenie ciała podczas pracy – np. krzesła rehabilitacyjne,
  • bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP,
  • stabilność i trwałość wyposażenia pomieszczenia, w którym pracują niepełnosprawni,
  • mobilność i łatwość dostosowania wysokości krzeseł, blatów i poręczy w zależności od potrzeb,
  • ustawienie podparć, podnóżków etc.

Na pierwszym miejscu powinno znaleźć się bezpieczeństwo pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością. Dopiero gdy jest ono zapewnione, należy zadbać o udogodnienia, mające ułatwić pracę.

Materiał partnera zewnętrznego

 

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)