Piktogramy na opakowaniach chemicznych - co oznaczają?

Piktogramy na opakowaniach chemicznych mają na celu dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a także środowiska naturalnego. Piktogramy mogą określać nie tylko rodzaj zagrożenia lecz również jego zakres. Dodatkowo są one tworzone w postaci bardzo prostych oraz intuicyjnych grafik. Tym samym bardzo wielu użytkowników bez wcześniejszej styczności z danym piktogramem i jest w stanie celnie odczytać jego komunikat. Istnienie piktogramów, czyli uniwersalny znaków ostrzegawczych, które pojawiają się na opakowaniach chemicznych jest niezbędne przede wszystkim z tego względu, że produkty mające w składzie substancje chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia są dostępne powszechnie na rynku. Ponadto są one sprzedawane także w przestrzeni międzynarodowej. Tym samym piktogramy można odczytać Niezależnie od tego jakim Posługujemy się językiem. Tym samym zwracają one uwagę na fakt, że pomimo tego, że dany środek chemiczny został dopuszczony do obrotu to należy stosować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Czytelne komunikaty pomagają w sposób jednoznaczny oraz niezwykle prosty docierać do użytkownika pomijając przy tym bariery językowe.

Czym są piktogramy?

Piktogramy zostały przyjęte przez globalnie ujednolicony system Komunikacji i oznakowania chemikaliów w 2009 roku. Od tego czasu zastąpiły one wykorzystywane wcześniej grafiki oraz symbole. Tym samym piktogramy stosowane są już w ponad 65 krajach całego świata. Ich klasyfikacje odznacza się systemem CLP. Wśród tejże klasyfikacji wyróżnia się dodatkowe klasy, a także kategorie zagrożenia. Ponadto każdy piktogram posiada oznaczenia numeryczne, aby można było jeszcze łatwiej komunikować się oraz przekazywać treści.

Zgodnie z klasyfikacją CLP każdy piktogram wskazujący na zagrożenie musi mieć postać rombu, który dodatkowo posiada czerwony obramowanie. Wewnątrz rombu na białym tle znajduje się czarny symbol, który w prosty sposób tłumaczy rodzaj zagrożenia. Najczęściej symbole wskazują na czaszkę wraz z piszczelami, płomień, ale także wykrzyknik czy też inne oznaczenia. Ponadto bardzo ważne jest to, aby piktogramy zostały umieszczone na zewnętrznej części etykiety produktu w jak najbardziej widocznym dla użytkownika miejscu. Dodatkowo piktogramów powinny towarzyszyć stosowne zwroty, które potwierdzają zagrożenie, a ponadto informują o dostępnych środkach ostrożności.

Szereg informacji w tym zakresie uzyskać można na stronie internetowej https://consultchem.pl/pojedynczy-post/3/oznakowanie-opakowa%C5%84:-jakie/.

Piktogram

Rodzaje piktogramów

Aktualne piktogramy wskazujący na rodzaj i zakres zagrożeń umieszczone są na opakowaniach poszczególnych produktów chemicznych. Mogą one odnosić się zarówno do zagrożeń fizycznych jak i ryzyka dla zdrowia i życia. Co więcej ich komunikat może także wskazywać na zagrożenie dla środowiska naturalnego. Najczęściej pojawiają się następujące komunikaty:

  • Substancje wybuchowe
  • substancje utleniające
  • substancje łatwopalne
  • gazy pod ciśnieniem
  • substancje toksyczne
  • substancje korodujące metale
  • substancje żrące
  • substancje drażniące
  • substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego
  • substancje rakotwórcze.

Dodatkowo aby ujednolicić wskazania hierarchii dla poszczególnych Ryzyk ustalone zostały tak zwany zasady pierwszeństwa poszczególnych piktogramów umieszczonych na etykiecie. Pozwala to na zmniejszenie ilości piktogramów na etykietach mieszaniny oraz substancji chemicznej, a tym samym uproszczenie ich przekazu. Dzięki temu są one znacznie bardziej czytelne dla odbiorcy, a ponadto znacznie szybciej można odczytać ich treść. Dodatkowo mniej znaków w postaci piktogramów na etykiecie sprawia, że odbiorca szybciej się nimi interesuje. Świadomy konsument powinien zawsze przed zakupem, a w szczególności przed użytkowanie danego środka chemicznego zapoznać się z etykietą, a także instrukcję stosowania. Dodatkowo należy także sprawdzać piktogramy, a także odczytywać treść ich komunikatu.

Bardzo często znaki ostrzegawcze i na poszczególnych substancjach chemicznych mogą uratować się tylko zdrowie lub życie. Niewłaściwe stosowanie środków chemicznych może mieć bardzo negatywne konsekwencje nie tylko dla ludzi lecz także dla środowiska naturalnego. Tym samym widząc piktogramy Należy zachować szczególną ostrożność przed ich stosowaniem, a także wykorzystywać specjalną odzież ochronną, rękawice ochronne, a także okulary ochronne. Dzięki temu zmniejsza się kontakt z toksycznymi substancjami, co zwiększa bezpieczeństwo.

Kategorie: Ciekawostki,

Komentarze (0)