Studia podyplomowe – dlaczego warto się na nie zdecydować?

Żeby zdobyć dobrze płatną pracę i utrzymać się na wysokim stanowisku, nie wystarczy skończyć studiów licencjackich czy nawet magisterskich. Sukces zawodowy wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Skuteczny sposób na pozyskanie nowych umiejętności to nie tylko kurs specjalistyczny, ale też coraz bardziej popularne w ostatnich latach studia podyplomowe.

Wykształcenie, a kariera zawodowa

Wykształcenie nie jest najważniejszym czynnikiem determinującym sukces zawodowy, ale na pewno ma znaczny wpływ na jego osiągnięcie. I choć pracodawcy nadal sprawdzają, jakie studia ukończył kandydat, nie ma to aż tak dużego znaczenia jak jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy to dyplom renomowanej uczelni otwierał drzwi do najbardziej prestiżowych firm. W przypadku osób, które tytuł magistra lub licencjata uzyskały dobrych kilka lat temu bardzo ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji. Na rynku pracy nie są cenione osoby, które po uzyskaniu dyplomu spoczęły na laurach. Warto brać udział w kursach i szkoleniach zawodowych, a także podejmować naukę na studiach podyplomowych. To idealna droga do zdobycia nowych umiejętności i poznania tajników konkretnej dziedziny.

Osoby, które decydują się studiować podyplomowo i mają już doświadczenia zawodowe związane z wybranym kierunkiem, będą miały lepiej na starcie od osób dopiero rozpoczynających przygodę z daną dziedziną, chociażby w kwestii wyboru uczelni czy oceny oferowanych przedmiotów. Wszystko dlatego, że na podstawie własnych doświadczeń będą w stanie ocenić, czy za atrakcyjnymi nazwami przedmiotów kryje się realna wiedza merytoryczna czy jedynie jest to chwyt marketingowy. Jednak podyplomówka nie tylko pozwala poszerzyć wiedzę z dziedziny, w której dana osoba się specjalizuje, ale też umożliwia przebranżowienie. To czasem ratunek dla osób, które skończyły studia i nie są w stanie znaleźć pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem. Taka forma dokształcenia umożliwia łatwe „wstrzelenie się” w rynkową niszę.

Kurs czy studia?

Podnoszenie kwalifikacji jest możliwe na wiele sposobów. Jeden z nich to studia podyplomowe. Ich oferta różni się w każdym mieście, a zazwyczaj obejmuje specjalistyczne kierunki z wielu dziedzin. Na Academy of Business można studiować chociażby audyt wewnętrzny, skuteczne zarządzanie projektami czy International Finance, na temat których więcej informacji znajduje się na tej stronie: http://www.academyofbusiness.pl/pl/studia-podyplomowe,26/. Dobrym wyborem są również wszelkiego rodzaju kursy, które o ile są przeprowadzone przez eksperta i praktyka, mogą przynieść uczęszczającym na nie osobom wiele pożytku. Trudno stwierdzić, który rodzaj edukacji jest lepszy. Wszystko zależy od potrzeb osoby, która chce się dokształcić, od tego, jaką ilością czasu dysponuje i jaki budżet może na ten cel przeznaczyć. Zwykle podyplomówki są dużo droższe od jedno- czy kilkudniowych kursów, jednak nie jest to regułą. Czasem specjalistyczne szkolenie menadżerskie może przewyższać ceną semestr nauki na studiach.

Szkolenia zwykle obejmują węższy zakres wiedzy, dlatego łatwiej jest dokonać wśród nich wyboru. Osoba, która potrzebuje poszerzyć wiedzę na ściśle określony temat, już po nazwie kursu będzie w stanie stwierdzić, czy oferowane szkolenie jest tym, czego szuka. Zakres studiów podyplomowych jest znacznie szerszy. Podjęcie nauki na konkretnym kierunku zwykle wiąże się z ryzykiem, że najbardziej interesująca daną osobę dziedzina zostanie potraktowana po macoszemu lub zupełnie pominięta w toku nauki. Dobrze jest zatem jeszcze przed rozpoczęciem nauki dokładnie przejrzeć plan nauczania i siatkę przedmiotów, by dowiedzieć się, czy ukończenie nauki na danym kierunku przyniesie zamierzony efekt.

Studia podyplomowe – dla kogo?

Żeby kształcić się na konkretnym kierunku, nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji, wystarczy posiadać wykształcenie wyższe. Każdy, kto chciałby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych, musi mieć tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Na niektórych uczelniach można podjąć naukę przed uzyskaniem dyplomu, ale otrzymanie go będzie niezbędne do ukończenia podyplomówki. Nauka na tego typu kierunkach zazwyczaj trwa rok lub dwa lata. Tego typu forma kształcenia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które uzyskały tytuł licencjata i nie chcą kontynuować nauki na studiach magisterskich lub mają potrzebę dokształcenia się kilka lat po zakończeniu nauki. To idealna opcja dla osób, które chciałyby doskonalić się zawodowo oraz zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności.

Zalety ukończenia podyplomówki

Podyplomówki pomagają w osiągnięciu awansu zawodowego. Dzięki temu, że zajęcia odbywają się w weekendy, mogą w nich uczestniczyć osoby pracujące zawodowo. Studia podyplomowe kładą ogromny nacisk na praktykę. Decydując się na tego typu formę kształcenia, można spodziewać się przede wszystkim przekazywania rzeczowych wiadomości, które przydadzą się podczas codziennego wykonywania obowiązków. Teoria zaś okrojona jest do niezbędnego minimum. Podyplomówki, dzięki temu, że skupiają się wokół wybranej grupy zagadnień, dają możliwość wyspecjalizowania się w konkretnej, wąskiej dziedzinie. Absolwent takiego kierunku jest specjalistą w swojej branży i automatycznie staje się bardziej atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. To również prosta droga do stania się ekspertem i autorytetem w danej dziedzinie.

 

Materiał zewnętrzny

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)