Zawód notariusza bez tajemnic

Osoby, które myślą o karierze w zawodzie notariusza powinny mieć świadomość tego, że ich ścieżka kariery nie będzie wcale prosta. Pierwszym krokiem jest ukończenie studiów prawniczych, nawet one nie zdadzą się jednak na wiele, jeśli wiedzy uzyskanej w czasie ich trwania nie udokumentuje zdany z pozytywnym wynikiem egzamin notarialny. Obowiązkowa jest też asesura, tylko osoby, które mogą pochwalić się odpowiednim doświadczeniem, są bowiem w stanie wykonywać zawód notariusza. Jeśli marzy się o tym zawodzie, warto przywiązywać też sporą wagę do określonych cech osobowych.

Tu na pierwszy plan wysuwa się odpowiedzialność, sumienność i umiejętność wzbudzania zaufania, choć pomocna może okazać się również nienaganna prezencja i zdolność do składnego wypowiadania się. Nie ma też żadnych wątpliwości, co do tego, że mówimy o zawodzie, któremu poświęcić może się jedynie osoba niekarana, która jest obywatelem polskim posiadającym pełnie praw obywatelskich oraz cywilnych. Najważniejszym zadaniem spoczywającym na barkach notariusza jest opracowywanie aktów notarialnych. W centrum jego uwagi znajdują się jednak również odpisy dokumentów. Notariusz jest też odpowiedzialny za testamenty, które cieszą się w Polsce rosnącą popularnością. Jeśli chodzi o samo zatrudnienie, notariuszy możemy najczęściej spotkać w kancelariach notarialnych.

zawód notariusza

Niektórzy są ich właścicielami, spora grupa współpracuje jednak z kolegami. Kontakt z notariuszem jest koniecznością między innymi wówczas, gdy zależy nam na nabyciu praw własności do konkretnej nieruchomości. Musimy się z nim jednak skontaktować również przekazując darowiznę oraz poświadczając dokument, który w jakiejś sprawie mógłby pełnić funkcję dowodu pisemnego. Notariusz zarabia przede wszystkim dzięki temu, że może pobierać od swoich klientów opłaty. Ich wysokość może się wahać, widełki określa jednak taksa notarialna. Szacuje się, że dobry notariusz może zarobić w ciągu miesiąca od 4,5 do 8 tysięcy PLN netto. Taksa notarialna jest ustalona z góry i przewiduje najwyższe kwoty, jakie można pobierać za świadczenie określonej usługi. Oczywiście, do imponujących zarobków należy podchodzić z pewną ostrożnością. Najwyższe są wówczas, gdy notariusz cieszy się określoną renomą i prowadzi własną kancelarię, nie można jednak zapominać, że również ona jest w stanie generować koszty.

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)