Rozliczenie PITu przez Internet: wynagrodzenie z umowy o pracę

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2016 od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, musimy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT 37. Podobnie sprawy się mają w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentę. PIT 37 pozwala na rozliczenie podatku w ogólnej skali podatkowej (18% – 32%), a najłatwiejszą metodą złożenia zeznania jest rozliczenie PITu przez Internet.

Kto powinien, a kto nie powinien składać deklaracji PIT-37 (drogą pocztową bądź poprzez rozliczenie PITu przez Internet)?

Deklarację PIT 37 składają wyłącznie podatnicy otrzymujący wynagrodzenie (przychód) wyłącznie za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS). Osoby, które uzyskują poza przychodami opodatkowanymi według skali również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, z tytułu obrotu kapitałem), powinny złożyć dwie różne deklaracje (np. PIT 37 z tytułu pracy i PIT 28 z tytułu ryczałtu).

Deklaracji PIT 37 nie wypełniają również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działalność obejmującą działy specjalne produkcji rolnej. W tym przypadku to podatnik jest odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali wyłącznie przychody zwolnione z podatku (np. świadczenia w ramach programu 500+), nie muszą składa

żadnej deklaracji, czyli nie mają obowiązku wykazania przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Rozliczenie PITu przez Internet, bądź metodą tradycyjną, czy można go uniknąć ?

W pewnych sytuacjach możemy poprosić naszego pracodawcę o rozliczenie naszego podatku w naszym imieniu. W tym celu musimy dostarczyć pracodawcy wypełniony formularz PIT-12, ale koniecznie przed 10 stycznia 2017 roku. Przekroczenie tej daty spowoduje, że będziemy musieli sami rozliczyć PIT. Po otrzymaniu deklaracji PIT 12, pracodawca składa w naszym imieniu do urzędu skarbowego PIT 40.

Pamiętajmy, że rozliczenie PIT przez pracodawcę możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę, pracę nakładczą, pozostających w spółdzielczym stosunku pracy lub stosunku służby oraz uzyskujących przychody od organu rentowego. W tym ostatnim przypadku emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania druku PIT 12.

Rozliczenie  PITu  przez Internet. Jak najłatwiej to zrobić?

Rozliczenie PITu przez Internet daje nam oszczędność czasu i możliwość uniknięcia wielu pomyłek, a wszystko to zupełnie za darmo, bez wychodzenia z domu. Warto skorzystać z oferty programu PITax.pl Łatwe podatki, który pomoże nam w trakcie całego procesu: od wybrania właściwych wzorów formularzy, poprzez wypełnianie załączników (np. uprawniających do korzystania z ulg podatkowych), aż po przesłanie gotowej deklaracji do urzędu skarbowego i uzyskanie UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru).

Ponieważ system PITax.pl Łatwe podatki jest w pełni zintegrowany z platformą e-Deklarację rozliczenie PITu przez Internet staje się łatwiejsze dzięki możliwości skorzystania z tzw. PFR, czyli wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Są to dokumenty przygotowywane przez organy skarbowe w oparciu o informacje uzyskiwane od płatników w formie deklaracji PIT 11. Są to te same PITy, które otrzymujemy od pracodawców po zakończeniu roku podatkowego, zawierające dane o naszych przychodach, dochodach i kosztach ich uzyskania.

Korzystając z programu PITax.pl możemy być również pewni, że nasze deklaracje trafią niemal natychmiast do urzędu skarbowego bez konieczności ich drukowania, skanowania czy ręcznego podpisywania.

PITax.pl Łatwe podatki został wybrany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jako najlepszy program do PIT dla użytkowników oraz organizacji pozarządowych zbierających 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Materiał partnera zewnętrznego

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)