Jak dokonać wyboru firmy do spraw doradztwa transakcyjnego?

​Niepewność gospodarcza związana z trwającą epidemią COVID-19 może być bodźcem do łączenia się przedsiębiorstw. W szczególności mniejsze z nich mogą być przejmowane przez spółki o rozbudowanej strukturze – to trend widoczny na całym świecie. Taka transakcja może przynieść korzyści każdemu z podmiotów biorących w niej udział, o ile jednak zostanie odpowiednio przygotowana. Pomóc może w tym firma oferująca doradztwo transakcyjne. Podpowiadamy, czym się kierować przy jej wyborze.

Dwa sposoby połączenia - na czym polegają?

Połączenie przedsiębiorstw (spółek) może polegać na zawiązaniu nowej spółki, do której podmioty uczestniczące w połączeniu przenoszą swój majątek.

Taki rodzaj połączenia jest przez niektórych określany mianem fuzji. Jednocześnie w wyniku tej operacji podmioty uczestniczące w połączeniu tracą swój byt prawny – oznacza to, że nie kontynuują swojej działalności w dotychczasowej formie. Celem „fuzji” może być m.in. zyskanie silniejszej pozycji na rynku przez nową spółkę czy wzrost jakości produkowanych towarów.

Innym sposobem połączenia jest przejęcie spółki przez inną spółkę. Wówczas ma miejsce przeniesienie całego majątku jednej spółki (tzw. spółki przejmowanej) na inną spółkę (tzw. spółkę przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej.

Inaczej mówiąc, jedna firma przejmuje majątek drugiej. Regułą jest, że to podmioty silniejsze na rynku wchłaniają podmioty mniejsze. W ten sposób może dochodzić do zmniejszenia liczby podmiotów konkurujących ze sobą na danym rynku. Celem operacji może być również rozszerzenie przez spółkę przejmującej swoją działalność na nowe obszary.

Na powodzenie zarówno fuzji, jak i przejęcia spółki składa się wiele czynników. Przede wszystkim potrzebny jest dobry plan działania oraz jego sprawna realizacja.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa transakcyjnego?

Łączenie spółek (przedsiębiorstw) to złożony i wieloetapowy proces. Spółka zainteresowana przejęciem innej firmy musi zdobyć szereg informacji o drugiej stronie. Standardem jest wycena firmy i sprawdzenie jej kondycji finansowej, a następnie uzgodnienie szczegółów, na jakich dojdzie do transakcji. W ramach doradztwa transakcyjnego klienci mogą liczyć na pomoc ekspertów, którzy:

  • dokładnie sprawdzą firmę pod względem finansowym – to zadanie dla doradców podatkowych i biegłych rewidentów,

  • przygotują niezbędną dokumentację (wzory umów i dokumenty rejestracyjne) – tym zajmują się adwokaci i radcy prawni,

  • zidentyfikują potencjalne zagrożenia – do tego wymagana jest współpraca między poszczególnymi ekspertami.

Więcej informacji o wsparciu, jakie kadrze zarządzającej zapewnia doradztwo transakcyjne, można znaleźć na stronie: https://www.roedl.pl//pl/uslugi/doradztwo-prawne/restruktryzacje-i-przeksztalcenia/fuzje-i-przejecia.

Czynniki, na które warto zwrócić uwagę, wybierając firmę doradczą

Doradztwo transakcyjne to domena firm doradczych. Jak wybrać firmę, która będzie w stanie pomóc w planowanej fuzji lub przejęciu przedsiębiorstwa? Przy wyborze kluczowymi czynnikami powinny być:

  • doświadczenie firmy doradczej – warto sprawdzić, czy firma wcześniej realizowała projekty obejmujące łączenie spółek i posiada w tym zakresie referencje,

  • specjalizacja firmy doradczej – czy firma ma doświadczenie w doradztwie w branży, w której działają spółki objęte transakcją,

  • interdyscyplinarność i kompleksowość oferty – najlepiej, aby firma doradcza dysponowała zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie całego procesu w tym badania due diligence, opracowania dokumentacji, zabezpieczenia transakcji od strony prawnej i podatkowej.

Firmy doradcze, które posiadają w swojej ofercie doradztwo transakcyjne, wspierają nie tylko spółki przejmujące, ale również przejmowane. Oznacza to, że z ich oferty mogą skorzystać również przedstawiciele spółki, która jest przygotowywana do przejęcia lub sprzedaży.

Artykuł sponsorowany

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)