Jesteś księgowym? Dowiedz się, jak systemy ERP mogą pomóc Ci w codziennej pracy

Systemy ERP mogą nie tylko usprawnić pracę księgowego, ale również ograniczyć ilość błędów do minimum. Oto najważniejsze z punktu widzenia księgowości narzędzia systemów ERP.

Księgowość definiuje się zazwyczaj jako rejestrowanie wszelkich zdarzeń które wpływają na stan posiadania przedsiębiorstwa. W praktyce sprowadza się to do ewidencjonowania przychodów, rozchodów oraz dokumentów które wpływają do firmy i z niej wypływają. Prawidłowe prowadzenie księgowości jest niezwykle ważne nie tylko dlatego, że pozwala na uzyskaniu wielu ważnych dla działalności firmy informacji, ale też dlatego, że obowiązek jej prowadzenia został na przedsiębiorców nałożony przez prawo i że księgowość często bywa obiektem kontroli organów państwowych. Systemy ERP mogą nie tylko usprawnić pracę księgowego, ale również ograniczyć ilość błędów do minimum. Oto najważniejsze z punktu widzenia księgowości narzędzia systemów ERP.

Książka przychodów i rozchodów

Moduł ten okaże się przydatny nie tylko w tych przedsiębiorstwach, które rozliczają się z fiskusem na podstawie książki przychodów i rozchodów, ale również w tych, w których podstawą rozliczenia jest ewidencja przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. System ERP wyposażony w elektroniczną książkę przychodów i rozchodów jest w stanie m.in. sporządzać deklaracje podatkowe, naliczać zaliczki na podatek dochodowy, ewidencjonować wynagrodzenia i dokumenty, a także prowadzić księgę przychodów i rozchodów zgodnie z prawem i bez pomyłek. Praca z tym modułem jest znacznie wygodniejsza niż w przypadku papierowej księgowości i jak pokazują statystyki generuje mniej błędów.

Pełna księgowość

Istnieją również systemy ERP, które będą w stanie wspomóc znacznie więcej aspektów prowadzenia księgowości, np. księgowanie do więcej niż jednego dziennika cząstkowego, obliczanie i wysyłanie rocznych deklaracji podatkowych, predekratację dokumentów czy ogólne rozliczenie VAT. Współczesne systemy ERP są zaprojektowane w ten sposób, aby prowadzona z ich użyciem pełna księgowość była w stu procentach zgodna z ustawą o rachunkowości i żeby firmy które je stosują nie musiały się obawiać żadnej kontroli. Ewidencjonować za pomocą tego modułu możemy również dokumenty niebędące dokumentami VAT, takie jak polisy ubezpieczeniowe czy dowody wewnętrzne, przy czym możliwe jest tu również automatyczne gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych.

Ewidencja środków trwałych

To kolejny aspekt pracy księgowego, w którym systemy ERP mogą pomóc. Moduł ten wspomaga między innymi ewidencjonowanie wyposażenia biura lub zakładu produkcyjnego, pozwala na automatyczne księgowanie dokumentów środków trwałych i odpisów amortyzacyjnych a także przypisywanie odpowiedzialności za dany sprzęt określonej osobie np. na podstawie jej kompetencji, przydziału terytorialnego lub pełnionej funkcji. Moduł ERP zajmujący się ewidencją środków trwałych może też zostać wykorzystany podczas obsługi wartości prawnych i niematerialnych, choć nie jest to jego podstawowa funkcja.

Dzięki systemom ERP efektywność i komfort pracy księgowego znacznie wzrasta.

Materiał partnera zewnętrznego

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)