Outsourcing księgowości - kiedy warto zainwestować w profesjonalną pomoc?

Outsourcing usług księgowych

Coraz powszechniejszym zjawiskiem na rynku usług w całej Polsce jest korzystanie z pomocy specjalistów, którzy na podstawie zawartej wcześniej umowy, przejmują część obowiązków danej firmy. Korzystając z wiedzy osób z wieloletnim doświadczeniem w danej branży zapewnić można funkcjonowanie biznesu na najwyższym poziomie.

Jednymi z najpopularniejszych obszarów, w których różne podmioty decydują się na outsourcing są m.in. usługi w zakresie kadr i płac, rachunkowości, nowoczesnej technologii, prowadzenia szkoleń czy właśnie - w zakresie księgowości.

Sam outsourcing jest natomiast rozwiązaniem znanym od dawna i praktykowanym przez coraz większą ilość firm, gdyż posiada wiele korzyści. Polega on na korzystaniu z zasobów zewnętrznych czyli zlecaniu zadań lub opieki nad konkretnymi obszarami, zewnętrznym podmiotom.

Wachlarz usług księgowych jest szeroki i zazwyczaj obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo i obsługę podatkową, sprawozdawczość finansową, obsługę płatności i rachunków bankowych, usługi kadrowo-płacowe czy nadzór księgowości.

Outsourcing ksiegowości Warszawa - jakie korzyści może przynieść firmie?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że prowadzenie działalności w stolicy daje firmie wiele możliwości ze względu na tutejszy dobrze rozbudowany rynek usług outsourcingowych. Przekłada się to na możliwość wybierania wśród ofert podmiotów oferujących outsourcing konkretnego obszaru działalności.

Firma zlecająca obsługę księgową, w której skład wchodzi na przykład przygotowywanie ksiąg rachunkowych czy zajmowanie się obsługą kadrową może się wówczas skupić na swoim głównym obszarze działalności. Dodatkowo taki zabieg znacząco obniża pracochłonność i koszty osobowe. Nie potrzeba wówczas zatrudniania w firmie wykwalifikowanych pracowników zaznajomionych z przepisami prawa podatkowego.

Kolejną korzyścią płynącą z przekazania firmie outsourcingowej części obowiązków jest obniżenie kosztów działalności dzięki możliwości skorzystania z dostępnych oszczędności podatkowych. Dodatkowo - wiedza wyspecjalizowanych podmiotów prowadzących outsourcing księgowości jest nieocenionym wsparciem merytorycznym w podejmowaniu decyzji istotnych dla rozwoju biznesu.

Dla kogo outsourcing księgowy może okazać się idealnym rozwiązaniem?

Outsourcing księgowości może okazać się idealnym rozwiązaniem dla kilku rodzajów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wśród nich można wyróżnić trzy główne grupy, którym taki zabieg może przynosić korzyści.

Po pierwsze - mniejsze, ale dynamicznie rozwijające się firmy. Do tej grupy zaliczyć można przedsiębiorstwa, które chcą się skupić na swojej działalności. Przekazanie firmie outsourcingowej pewnych zadań pozwala na pełne poświęcenie się działaniom mającym na celu rozwój danej firmy na rynku. Takie rozwiązanie zapewnia terminowość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Po drugie - średnie i duże firmy, które i tak posiadają już wiele angażujących zadań. Kluczowa może się tutaj okazać kwestia niezawodności zewnętrznego podmiotu, który jest w stanie zapewnić firmie ciągłość obsługi księgowej niezależnie od zaistniałych okoliczności.

Do ostatniej grupy należą natomiast rozproszone organizacje funkcjonujące w ramach różnych jurysdykcji. Bardzo często są to firmy oferujące usługi transportowe lub e-commerce. Istotną kwestią z punktu widzenia zleceniodawcy jest znajomość międzynarodowych regulacji oraz wiedza zleceniobiorcy w tym zakresie wynikająca z doświadczenia w zajmowaniu się złożonymi projektami.

Artykuł partnera

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)