Charakterystyka programów CAT

CAT znane też jako Computer Aided Translation to wszelkiego rodzaju narzędzia, które tworzy się po to, aby praca tłumacza przebiegała jeszcze sprawniej i bardziej efektywniej. Tu na szczególną uwagę zasługują systemy pamięci tłumaczeniowych, to bowiem właśnie one przyczyniają się do tego, że programy CAT wpływają na przyspieszenie procesu przekładu ujednolicając go. Rozwiązania tego rodzaju okazują się niemożliwe do przecenienia między innymi wówczas, gdy mamy do czynienia z tłumaczeniami technicznymi, w nich bowiem wyjątkowo często powtarzają się nie tylko takie same słowa i nazwy, ale i zdania.

Oprogramowanie CAT zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że przyspiesza pracę tłumacza i czyni ją łatwiejszą. Pozwala na szybsze, a jednocześnie lepsze tłumaczenia, a to z kolei sprawia, że rośnie konkurencyjność przekładów. CAT umożliwia też tworzenie baz tłumaczeniowych oraz terminologicznych, które przyczyniają się do wzrostu jakości przekładu. Sprawiają też, że redakcja tekstów staje się łatwiejsza, a same teksty są bardziej spójne zarówno pod względem stylistycznym, jak i z uwagi na terminy, jakie znajdują w nich zastosowanie. Umożliwiają przy tym tłumaczenie dokumentów we wszystkich popularnych formatach. Są ważne między innymi dlatego, że klienci coraz częściej posługują się dziś własnymi bazami terminologicznymi oczekując, że znajdą one zastosowanie.

CAT sprawia, że spełnienie takich oczekiwań przestaje być zadaniem skomplikowanym. Gdy mówimy o zastosowaniu programów CAT, musimy też zwrócić uwagę na ich wykorzystanie przy tekstach elektronicznych, dla których charakterystyczny jest duży lub umiarkowany stopień powtarzalności takich, jak choćby odpisy aktów urodzenia, dokumenty rejestracyjne samochodów, instrukcje tego samego typu, umowy handlowe i licencje. Nie można ich też nie doceniać w odniesieniu do tłumaczeń o dużym stopniu zróżnicowania tematycznego oraz wykonywanych dla różnych zleceniodawców, często wiąże się to bowiem z uwzględnianiem odmiennych preferencji odnoszących się czy to do stylistyki, czy to do terminologii. Nie da się ukryć, że jeśli tłumaczenie nie dotyczy tekstu literackiego, należy oczekiwać, że pewne jego fragmenty będą się powtarzały. Często są to nie tylko poszczególne nazwy, ale i frazy oraz całe zdania. Niekiedy okazuje się zresztą, że nawet, jeśli zdania różnią się między sobą, różnice te dotyczą maksymalnie jednej albo dwóch fraz. W takich sytuacjach korzystanie z materiałów wcześniej przetłumaczonych wydaje się działaniem naturalnym, dopuszczalne jest też ich skopiowanie i wklejenie. W takich też momentach nie można nie docenić programów typu CAT, które podpowiadają wcześniejsze tłumaczenie, jeśli tylko odkrywają, że mamy do czynienia z fragmentem, który przypomina wcześniej przetłumaczony.

Najbardziej popularny podział mówi o dwóch kategoriach programów typu CAT. Jeśli więc mamy na myśli ich funkcjonalność, powinniśmy mówić o programach, które współpracują z systemem MS Word jako jego nakładki oraz o tych, które posiadają własny edytor tekstu. Atutem pierwszej grupy jest umożliwienie tłumaczowi pracy w środowisku, które dobrze zna, to jednak o drugiej grupie programów mówi się najczęściej, że gwarantują zarówno większą elastyczność, jak i wygodę, co pozwala na korzystanie z szerokiej gamy formatów plików. Programy CAT nie należą do skomplikowanych, choć korzystanie z nich jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy mamy do czynienia z wiedzą tak na temat możliwości, jak i funkcji takiego rozwiązania. Pliki najczęściej dzielą się na segmenty, taki podział nie jest jednak arbitralny, wielkość segmentów można więc dopasować do naszych potrzeb.

Artykuł partnera zewnętrznego - właściciela platformy dla biur tłumaczeniowych XTRF

Kategorie: Ciekawostki,

Komentarze (0)