Kurs ratownika wodnego

Zdolności pływackie, znajomość zasad pierwszej pomocy czy też obsługa sprzętu ratunkowego. To jedynie podstawy, które musi mieć każdy kandydat na ratownika wodnego. Jeśli chce się pracować w tym zawodzie należy być w dobrej kondycji i następnie będzie trzeba również ukończyć kurs i wiadomo mieć także zapał do pracy. 

Pomorskie WOPR prowadzić będzie kursy na stopnie wewnątrzorganizacyjne dla młodszego ratownika oraz ratownika. Pierwszy jest dla osób, które mają powyżej 12 lat a drugi powyżej 16 lat. Młodszy ratownik to oczywiście uczeń, który ma współpracować z ratownikiem i poznaje w tym okresie tajniki zawodu, nie może wykonywać pracy samodzielnie. 

Dla innych osób powyżej 18 roku życia w myśl rozporządzenia MSWiA prowadzi się kursy na ratownika wodnego. Ten kurs jest już najbardziej poważny i trwać będzie przez 66 godzin. Kandydat powinien bardzo dobrze pływać, musi mieć ogólną wiedzę na temat ratownictwa oraz zdolności do obsługi sprzętu ratunkowego. 

Wszystkie te umiejętności, które na kursie się zdobywa w czasie egzaminu teoretycznego a także praktycznego będzie trzeba umieć pokazać. Pozytywny wynik z teorii to sprawa niezbędna, jeśli w ogóle ktoś potem podchodzić do praktycznego egzaminu. W zależności od tego na jaki stopień będzie ten egzamin trzeba bardzo szybko przepłynąć pewien dystans i oprócz tego będzie trzeba również wziąć udział w stymulowanej grze ratunkowej. 

Sam kurs na stopień ratownika wodnego to jednak nie wszystko, ponieważ będzie trzeba również odbyć II szkolenie z pierwszej pomocy i dopiero po jego ukończeniu będzie można myśleć o rozpoczęciu takiej właśnie pracy. Kurs na młodszego ratownika ora ratownika WOPR będzie kosztować kilkaset złotych, na ratownika wodnego mniej więcej około 1000. Kurd pierwszej pomocy to około 500-700 złotych. Ceny są zróżnicowane, ponieważ bardzo często są związane z miejscem, gdzie taki kurs będzie się odbywał. Jeśli chcemy być pełnoprawnym ratownikiem trzeba sobie rezerwować od 1000 do 2000 zł. Prace dla ratownika wodnego są w sezonie czasami na stałe. Wśród tych ratowników przeważają nauczycie i studenci. Nie ma jednak górnej granicy wieku. W zawodzie pracować można sobie mniej więcej dopóki zdrowie będzie nam na to pozwalać. Jeśli chcemy być ratownikami trzeba się zacząć starać i to pragnienie uda się spełnić.

 

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)