Jakość w organizacjach na nowym poziomie

System zarządzania jakością wg ISO 9001 wdrożyło już ponad milion organizacji. Norma ta jest kojarzona głównie z dużymi firmami, ale warto wiedzieć, że jest to system uniwersalny, który można wprowadzić w każdej organizacji niezależnie od wielkości, charakteru działalności, czy lokalizacji.

ISO 9001 to standard utworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, więc jest on uznawany i doceniany na całym świecie. Ma to ogromne znaczenie w przypadku, gdy organizacja działa na arenie międzynarodowej.

Aktualizacja ISO 9001

Norma ISO 9001 powstała wiele lat temu i w związku z dynamicznymi zmianami świata biznesowego została zaktualizowana. Nowa norma wyróżnia się w pierwszej kolejności inną strukturą. Jest ona zmieniona zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. Główne założenia pozostają bez zmian, jednak dostosowano je do nowych warunków np. produktów usługowych. Zaktualizowany system bardzo skupia się na znaczeniu ryzyka, szacowaniu go i zarządzania nim. W znowelizowanych zasadach możemy też zauważyć większy nacisk na  określenie kontekstu organizacji, a także zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zagadnienia związane z jakością. Warto tutaj przypomnieć, że sprawne działanie systemu zarządzania jakością wymaga dobrego zrozumienia systemu przez pracowników wszystkich szczebli. Aby odpowiednio przygotować swoją kadrę warto skorzystać ze szkolenia zarządzanie jakością. (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/)

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie jakością

Oczywiście warto zauważyć, że wpływ na jakość w firmie mają wszyscy, którzy ją tworzą. Trzeba jednak przyznać, że największe znaczenie dla stanu systemu zarządzania jakością ma kilku pracowników, na  takich stanowiskach jak: Przedstawiciel Kierownictwa ds Zarządzania Jakością,  Audytor Wewnętrzny, Pełnomocnik Kierownictwa ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania, czy inni specjaliści w dziale zarządzania jakością. Zwłaszcza osoby pełniące wyżej wymienione funkcje powinny skorzystać ze szkolenia zarządzanie jakością, aby dobrze wykonywać swoje obowiązki.

Materiał zewnętrzny

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)