Zmiany w JPK. Sprawdź, co musisz wiedzieć

Jednolity Plik Kontrolny przyjęto ustawą z dnia 10 września 2015 roku. Ustawodawca określił tym samym najważniejsze informacje w zakresie prowadzenia księgowości w Ordynacji Podatkowej. Zmiany w informatyzacji systemów księgowych zachodzą bardzo szybko, a celem rządu jest pełna centralizacja. Co się zmieniło z dniem 1 października 2018? Jak dostosować się do nowych regulacji?

Cel wprowadzenia JPK

Głównym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego było usprawnienie procesu przekazywania danych w formie elektronicznej, usunięcie ograniczeń w przesyłce danych księgowych, a co się z tym wiąże – usprawnienie działania organów podatkowych. Dzięki JPK można szybciej przeprowadzać czynności zmierzające do wykrycia ewentualnych nadużyć w sferze podatków (wyłudzenie VAT czy unikanie opodatkowania). Zaletą dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest to, że nastąpiło skrócenie czasu kontroli skarbowej oraz zmniejszenie kosztów poniesionych z tego tytułu.

Co wchodzi w skład JPK?

Struktura JPK ma postać plików XML, schematy publikuje Ministerstwo Finansów. JPK składa się z:

 1. danych dotyczących ksiąg rachunkowych,
 2. faktur VAT,
 3. wyciągów bankowych,
 4. danych z magazynów,
 5. danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 6. danych z podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 7. ewidencji przychodów.

Co się zmieniło w JPK?

W księgowości często zachodzą zmiany, które trzeba na bieżąco obserwować i wdrażać. Od 1 października 2018 roku sprawozdanie JPK trzeba składać drogą elektroniczną. Do niedawna można było wysyłać dokumenty drogą elektroniczną np. w postaci skanów. Obecnie konieczne jest korzystanie ze struktur dokumentu, które opublikowało Ministerstwo Finansów.

Składanie zeznań do US – zmiany od 1 października

W tym samym czasie zmieniły się także nieco zasady składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca jest aktualnie zobowiązany do zamieszczenia sprawozdania finansowego oraz powiązanych dokumentów w tzw. elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania dokumenty szybko trafiają za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dodatkowo podmioty wpisane do KRS nie muszą już składać sprawozdań finansowych osobno do US, jak to było wcześniej.

Sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej

zmiany w JPK

W BIP oraz na stronie Ministerstwa Finansów został zamieszczony wzór dokumentu, który trzeba wypełnić. Dokument musi być podpisany przynajmniej przez jedną osobę, której numer PESEL figuruje w rejestrze KRS. Osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu będzie podpisywać dokument przez podpis kwalifikowany lub dzięki platformie profilu zaufanego ePUAP. Jeśli w waszej firmie nie wiecie, jak to zrobić właściwie, warto skierować prośbę o pomoc do pracowników biura rachunkowego Warszawa, którzy świadczą kompleksowe usługi z zakresu księgowości.

Zmiany obowiązujące od 1 października 2018

1. października to znacząca data dla księgowych także dlatego, że weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy KRS oraz niektórych ustaw. Nazwano je „ustawą nowelizującą”. W związku z tym nastąpiła modyfikacja procedury składania rocznych zeznań finansowych. Przygotowywane dotychczas sprawozdanie w formie papierowej nie będzie oznaczało wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego. Od 1 października trzeba korzystać ze struktur logicznych oraz w formacie udostępnionym przez ministra ds. finansów publicznych. Ustawa wdraża pełną informatyzację do tzw. rejestru KRS. Wnioski do rejestru oraz korespondencja między sądem a wnioskodawcą odbywają się już przy wykorzystaniu specjalnego systemu informatycznego. Ustawodawca powołał Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktywów Notarialnych. Tam przechowywane będą wypisy oraz wyciągi aktów notarialnych. Działa też Repozytorium Dokumentów Finansowych, gdzie podmioty gospodarcze mają obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych ze wszelkimi powiązanymi z nimi dokumentami.

Skąd te zmiany?

Powodem wdrożenia nowelizacji jest potrzeba dostosowania przepisów krajowych do unijnych dyrektyw. Mówią one o integracji rejestrów handlowych spółek funkcjonujących w krajach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiany mają pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo związane z obrotem gospodarczym w poszczególnych krajach UE.

Zmiany w JPK – wnioski

Według prognoz wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz usprawnią pracę sądów rejestrowych, gdy zostaną odkryte jakiekolwiek nieprawidłowości. Sprawozdania będą składane elektronicznie i trafią od razu do tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych, a później do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Podmioty zgłoszone do KRS nie będą musiały składać sprawozdania osobno do US, jak to było wcześniej. Niepokoi jednak tempo zmian. Do miejscowych US nadal mają wpływać roczne sprawozdania wszystkich, którzy nie figurują w rejestrze KRS. Ustawodawca zakłada, że będzie się to odbywać inną drogą – dokument będą wysyłane w formie jednolitego pliku do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany będą dotyczyć także podmiotów, które mogą pociągnąć przedsiębiorców do odpowiedzialności. Wcześniej to sąd rejonowy, zawiadomiony przez właściwy organ egzekwował złożenie sprawozdań. Teraz może to robić sam fiskus. Obowiązek przekazywania danych księgowych przez JPK obejmuje więc coraz szerzej dane, które muszą udostępniać wszyscy podatnicy.

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat zmian w JPK cz innego typu dokumentów księgowych skontaktuj się z biurem oferującym księgowość Warszawa. Oddając sprawy księgowe w ręce fachowców będziesz mógł spokojnie zająć się swoim biznesem.

 

Artykuł sponsorowany

Kategorie: Biznes,

Komentarze (1)

 1. Apti (Łukasz) 11 października 2019 10:49

  Świetny artykuł! Wszystko dobrze opisane i temat postawiony jasno dla osób które na co dzień nie interesują się księgowością/rachunkowością.

  aptax24.pl Odpowiedz
Zostaw komentarz