Doradztwo transakcyjne - dlaczego warto z niego korzystać?

Transakcje należą do jednych z najbardziej skomplikowanych procesów biznesowych, jakie zachodzą w firmie. Często traktowane są przez właścicieli jako wyłączność dla dużych przedsiębiorstw. Niesłusznie. Większość fuzji i przejęć odbywa się w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw. Fuzje i przejęcia zyskują na popularności, a transakcje kapitałowe dają znaczną przewagę konkurencyjną i pozwalają na rozpoczęcie ekspansji na nowe obszary działalnościowe. Jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych decyzji strategicznych i finansowych, które czekają przed właścicielem danego przedsiębiorstwa. I właśnie w tym miejscu pojawia się doradztwo transakcyjne. Jakie obszary obejmuje i dlaczego warto z niego korzystać?

Doradztwo transakcyjne - pojęcie i obszary działań

Doradztwo transakcyjne to wsparcie w procesach transakcji kapitałowych, obejmujących np. kupno czy sprzedaż biznesu. Od przygotowań, przez znalezienie odpowiedniego inwestora, aż po sprawne przeprowadzenie tego procesu. Doradca finansowy może pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji, które dotyczą długookresowego rozwoju spółki. Również przedsiębiorstwa będące celem przejęcia, mogą liczyć na tworzenie strategii obronnych i wypracowanie takich rozwiązań, które mogą uchronić spółkę przed ewentualnym wrogim przejęciem.

W sytuacji, gdy cel danej inwestycji ma już jakąś historię i funkcjonuje przez dłuższy czas na rynku, a jego bilans wskazuje na istotne składniki trwałych aktywów obrotowych czy symulowanych zysków - samodzielna analiza finansowa, na podstawie ogólnodostępnych danych i biznesplanu firmy, w którą zamierza się inwestować, jest co najmniej ryzykowna. Doradztwo transakcyjne obejmuje swoim obszarem wiele działań, między innymi:

  • poszukiwanie inwestorów,
  • zarządzanie procesem inwestycyjnym,
  • doradztwo negocjacyjne,
  • kojarzenie biznes partnerów,
  • doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć,
  • badanie due diligence.

Doradztwo transakcyjne - cele i korzyści

Ekspertyza w zakresie due diligence jest niezwykle ważna - obejmuje swoją kontrolą całość przedsiębiorstwa, by w efekcie wykazać kompletny obraz firmy. Analiza dotycząca działalności podmiotu ma przede wszystkim na celu zidentyfikowanie ewentualnego ryzyka, które związane jest z jego funkcjonowaniem. Podstawowy wymiar due diligence to przede wszystkim analiza finansowa i prawna. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod ilościowych pozwala doradcom transakcyjnym na modelowanie biznesowe, a więc niezbędne w ocenie kluczowych zagadnień czy budzących wątpliwości obszarów - zarówno klienci, jak i inwestorzy mogą przez to lepiej zrozumieć naturę transakcji.

Doradztwo transakcyjne jest kluczowe dla bezpiecznych i sprawnych działań inwestycyjnych zarówno w przypadku kupna, jak i sprzedaży biznesu. Podejmując decyzje transakcyjne powinno mieć się pewność co do wszystkich czynników obejmujących ten zakres działań. Pomoc i usługi, które zapewnia doradca finansowy, jak chociażby wykonanie badań due diligence, mogą zaoszczędzić nie tylko czas, kiedy konieczny będzie powrót do analizy błędów wykonanych w procesie transakcji, ale również pieniądze.

 

Materiał zewnętrzny

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)