Czy coworking ma szansę przyjąć się w Polsce?

Międzynarodowe badania potwierdzają, że do roku 2018 liczba biur prowadzących działalność coworkingową na świecie może wzrosnąć nawet o sześć razy osiągając poziom 37 tysięcy. Szacuje się przy tym, że nawet 40 procent miejsc będzie obsadzonych przez freelancerów, który już dziś wypowiadają się na temat tego rodzaju rozwiązania pozytywnie.

Coworking – próba definicji

Szukając definicji coworkingu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jest on rozwiązaniem pośrednim plasującym się pomiędzy pracą w domu oraz tą, którą wykonuje się w biurze. Obowiązki zawodowe realizuje się więc w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu, jest ono przy tym dostępne zarówno dla freelancerów, jak i dla właścicieli firm jednoosobowych. Przyjmuje się, że coworking narodził się w roku 2006, za jego twórcę uznaje się zaś Amerykanina Brada Neuberga. 

W roku 2014 na świecie mieliśmy do czynienia z 5780 biurami coworkingowymi, najwięcej funkcjonowało przy tym w Europie oraz w Ameryce Północnej. Jeśli analizujemy jedynie ostatnie pięć lat, nie możemy nie zauważyć tego, że ich liczba wzrosła niemal dziesięć razy. Co ciekawe, początkowo idea cieszyła się znacznie większą popularnością w Ameryce Północnej niż w Europie. Dziś możemy już mówić o odwróceniu się tej tendencji i pod koniec 2014 roku Europa wyraźnie wyprzedzała północ Ameryki.

 

 

Badania prowadzone przez portal Deskmag potwierdzają, że połowa osób korzystających z możliwości coworkingu to freelancerzy, a co szósta osoba to przedsiębiorca albo osoba, która wykonuje swoje obowiązki w firmie zatrudniającej więcej niż 6, ale mniej niż 99 osób. Zdarza się jednak również, że z możliwości takich korzystają duże firmy, które oferują takie rozwiązanie zarówno z myślą o pracownikach zdalnych, jak i czasowych. Statystyczny klient jest mężczyzną mającym od 23 do 30 lat z wyższym wykształceniem.

Raport, który analizuje coworking w Polsce potwierdza, że aż w 70 procentach przypadków na rozwiązanie to decydują się osoby zastanawiające się nad tym, jak oddzielić życie osobiste od zawodowego. Blisko połowa badanych poszukuje miejsca pozwalającego na bardziej efektywną pracę lub dąży do stworzenia lepszych warunków dla spotkań biznesowych i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Nie brakuje też osób, które miały już do czynienia z pracą w biurach coworkingowych. Osoby te cenią sobie nie tylko niskie koszty, ale i możliwość wymiany doświadczeń. 

biuro na godziny

Coworking – korzyści i zagrożenia

Trudno nie zgodzić się z tym, że praca w ramach coworkingu stwarza ogromne możliwości. Mówimy przecież nie tylko o wspólnym wynajmowaniu biura, ale i o tworzeniu społeczności, a nawet o budowaniu więzi – biznesowych, ale również międzyludzkich. Praca w takiej przestrzeni daje również szansę na ciekawe znajomości, a jednocześnie sprawia, że specjaliści reprezentujący różne dziedziny mogą się wspierać. Ułatwia wymianę wiedzy i doświadczenia często stanowiąc źródło inspiracji. Okazuje się przy tym, że mamy do czynienia z przestrzeniami, które pozwalają na poznawanie nowych klientów, za jedną z najważniejszych korzyści związanych z coworkingiem uważa się więc poprawę relacji między ludźmi.

W przekonaniu ponad osiemdziesięciu procent badanych coworking to szansa na integrację z innymi ludźmi. Nie brakuje też osób uważających, że mówimy o pracy, która bardziej motywuje i zwiększa efektywność, a nawet sprawia, że można lepiej zaplanować jej czas. Niemal co druga osoba potwierdza też, że jej dochód wzrósł w tym samym momencie, w którym zaczęła korzystać z przestrzeni coworkingowej. Niestety, nie oznacza to, że mamy do czynienia z rozwiązaniem wolnym od wad. Najpoważniejsza jest związana z hałasem. Często jest on po prostu niemożliwy do uniknięcia, a przecież może on rozpraszać i zmniejszać produktywność. Bywa i tak, że trudno uniknąć konfliktów, a dzielenie wspólnej przestrzeni z konkurentami może być przyczyną spięć. Coworking ciągle nie jest w Polsce tak popularny, jak w Europie Zachodniej, wiele wskazuje jednak na to, że już wkrótce może się to zmienić. Niskie koszty prowadzenia działalności i możliwość oddzielenia życia prywatnego i zawodowego to bardzo silne argumenty.

Więcej informacji na stronie biznes-lab.pl

 

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)