Raport: korupcja w polskiej gospodarce wciąż nie spada

Przeprowadzone w 2016 roku „Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych EY 2016” niestety nie prezentuje pozytywnych dla naszej gospodarki wyników. Okazało się bowiem, że aż jedna trzecia osób biorących udział w badaniu stwierdziła, iż korupcja jest bardzo rozpowszechniona w naszym rodzimym świecie biznesu. Jedynie 12% ankietowanych, w grupie których znaleźli się przedstawiciele polskich firm, uznała, iż walka z korupcją oraz łapownictwem jest w Polsce skuteczna.

Badanie zostało przeprowadzone w 62 krajach, wśród których średnie zadowolenie przedsiębiorców z pracy organów ścigania oraz regulatorów wynosi około 33 procent. Oznacza to zatem, że Polska znajduje się znacznie poniżej tego wyniku. Spadkowi, względem poprzednich edycji badania, uległ natomiast odsetek ankietowanych, którzy wskazują na duże rozpowszechnienie praktyk korupcyjnych w Polsce. Wcześniej było to bowiem aż 43%. Ekspert EY, Mariusz Witalis zauważa, że korupcja jest uważana za poważny problem aż przez połowę wypowiadających się osób działających na rynkach rozwijających się. Nieco zaniżony w tym wypadku wynik dla Polski nie jest jednak równoznaczny z tym, iż zjawisko to jest u nas mniejsze. Chodzi tu przede wszystkim o zakrojone na dużą skalę przyzwolenie na tego typu działania, które nie są do końca piętnowane przez społeczeństwo, jak wręczanie kosztownych podarunków czy robienie interesów po znajomości.

Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, iż jedna czwarta przedsiębiorców zadeklarowała, iż byłaby skłonna do podjęcia takich nieetycznych kroków, w sytuacji gdy firma mogłaby dzięki temu wyjść z kryzysu obronną ręką. 16% z nich byłoby zdecydowanych wręczyć drogi prezent, 14% zaproponować atrakcyjną rozrywkę, natomiast 8% mogłoby przekazać kontrahentowi gotówkę. Należy pamiętać, że nie każdy prezent to jednak łapówka, dlatego warto zadbać o wewnętrzne regulacje na ten temat w każdej firmie.

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)