jak sprzedać złoto?

Złoto jest jednym z najbardziej płynnych aktywów. Każdy, kto inwestuje w kruszce, musi wiedzieć, jak sprzedać złote monety lub sztabki.

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Inwestowanie w złoto może być mądrym sposobem na zarządzanie swoim majątkiem i planowanie przyszłości.

Na rynku istnieje wiele możliwości sprzedaży złota inwestycyjnego. Bezpieczniej jest kupować złoto od renomowanych firm, które profesjonalnie zajmują się handlem metalami szlachetnymi. Zapewnia to przejrzystość, bezpieczeństwo, legalność i transparentność transakcji. Możesz też kupić złoto bezpośrednio od osoby prywatnej lub za pośrednictwem serwisu aukcyjnego. Spekulanci na rynku złota będą szukać okazji do zarobienia jak największej ilości pieniędzy i będą akceptować niewielkie zmiany cen.

Ludzie, którzy inwestują swoje oszczędności, by zabezpieczyć swoją emeryturę lub z innych powodów, np. na emeryturę, nie będą skupiać się na bieżących wahaniach cen. Głównym celem tego typu inwestycji jest uchronienie oszczędności przed utratą wartości w czasie. Różnica między ceną kupna i sprzedaży, koszty transakcji oraz utrata wartości pieniędzy w okresie inwestycji określają rentowność inwestycji. inflacja.

Komu powinienem sprzedać złoto?

Profesjonalni licencjonowani dealerzy, o ile oferują usługę kupna, są najlepszym sposobem na sprzedaż złota. W komfortowej sytuacji znajdą się inwestorzy, którzy kupili złote sztabki i monety z prawem do odsprzedaży. Dzięki temu możesz uzyskać cenę zbliżoną do rynkowej. Rozliczenie transakcji może być transparentnie udokumentowane. Do wyliczenia wartości odsprzedaży wykorzystywana jest cena London Bullion Market Association. Jest ona wyższa o około 1% od ceny SPOT.

Złoto można również kupić w lombardach, kantorach i u jubilerów. Podmioty te mogą być kosztowne, co czyni je nieopłacalnymi. Więcej na temat kupna złota i srebra przeczytasz na http://invest-gold.pl/a/zjeo,kupno-zlota-i-srebra-nasz-przewodnik

Nie jest racjonalne sprzedawanie złota przez serwis aukcyjny. Możesz ustalić stałą kwotę sprzedaży i czekać na kupca. Stałe ceny są ryzykowne, bo w okresie ofertowym złoto może zyskać na wartości. Osiągniesz też mniejszy zysk niż w innym przypadku. Twoja oferta zostanie odrzucona, jeśli cena rynkowa spadnie. Nie jest też rozsądne oferowanie ceny minimalnej. Potencjalni nabywcy mogą nie być zainteresowani zakupem na aukcji internetowej, jeśli mają możliwość zakupu sztabek i monet bezpośrednio od licencjonowanych dealerów. Kanały te wymagają uiszczenia prowizji na rzecz serwisu aukcyjnego. Ponadto towar musi być odpowiednio zapakowany, ubezpieczony i wysłany przez wiarygodną firmę przewozową lub pocztową.

 

Podatki

Co z podatkami?

Przy zakupie złota inwestycyjnego nie obowiązuje podatek VAT.

  • Sztabki o próbie co najwyżej 995 i reprezentowane przez papiery wartościowe
  • Monety wybite po 1800 roku o wartości nominalnej i próbie co najmniej 900 są prawnym środkiem płatniczym w kraju, w którym zostały wyemitowane. Są one sprzedawane po cenie nie wyższej niż 80% ich wartości rynkowej.

Jeżeli kupujący nabywa złoto od osoby fizycznej, musi on w ciągu czternastu dni zapłacić urzędowi skarbowemu podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 22% wartości transakcji.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nie jest nakładany na sprzedaż złota po upływie sześciu miesięcy, licząc od miesiąca, w którym zostało ono nabyte. Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem sześciu miesięcy, które liczone są od miesiąca zakupu, wówczas uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Inwestycje dokonane w instrumenty finansowe, których przedmiotem jest złoto (kontrakty terminowe, opcje itp.) podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) ma zastosowanie do uzyskanego dochodu.

Kategorie: Sprzedaż,

Komentarze (0)