Zasada wolności gospodarczej. Jakie znaczenie ma dla państwa i obywateli?

Wolność gospodarcza to jedna z podstaw polskiego prawa gospodarczego. Uważa się ją za niezbędną cechę nowoczesnej gospodarki rynkowej, bez której żadne państwo nie ma szans na prawdziwy rozwój ekonomiczny. Czym w rzeczywistości jest zasada wolności gospodarczej i co jej funkcjonowanie oznacza dla poszczególnych grup obywateli?

Konstytucyjna zasada ustroju gospodarczego

Zasadę wolności gospodarczej do polskiego prawa wprowadza Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Ze tego też powodu zasada wolności gospodarczej określana jest mianem konstytucyjnej zasady ustroju gospodarczego dającą każdemu obywatelowi prawo do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest to jednak prawo nieograniczone. Art. 20 w zw. z art 22 Konstytucji mówi o tym, że ograniczenie zasady wolności gospodarczej jest możliwe, ale jedynie na drodze ustawy i wyłącznie w przypadku ochrony ważnego interesu publicznego.

Co oznacza uczynienie wolności gospodarczej konstytucyjną zasadą ustroju gospodarczego? Przede wszystkim wpłynęło to na obowiązki dla państwa polskiego, które mają charakter dwojaki – zarówno pozytywny, jak i negatywny. Pozytywnym obowiązkiem państwa będzie tu nakładana przez Konstytucję konieczność tworzenia warunków, w których zasada wolności gospodarczej będzie mogła być swobodnie realizowana i stale umacniana. Jeśli chodzi o obowiązki negatywne, to z całą pewnością do takich należałoby zaliczyć obowiązek do powstrzymania się państwa przed tworzeniem prawa ograniczającego omawianą wonność gospodarczą (więcej na ten temat znajdziesz w publikacjach z kategorii Prawo gospodarcze w Profinfo.pl).

Ograniczenia zasady wolności gospodarczej

Jak to już było wspomniane, zasada wolności gospodarczej w szczególnych przypadkach może zostać ograniczona, co oznacza, że niektórzy obywatele państwa polskiego mogą zostać pozbawieni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na jakiś czas lub nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej konkretnego rodzaju.

Czasowe ograniczenie zasady wolności gospodarczej zgodnie z polskim prawem dotyczy m. in. osób pełniących funkcję posła, senatora lub np. radnego. Ograniczenie to wynika zarówno bezpośrednio z Konstytucji (art. 107), jak i z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. oraz z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z 21 sierpnia 1997 r.

Przedmiotowe ograniczenie zasady wolności gospodarczej realizowane jest głównie na zasadzie koncesji i zezwoleń.

 

Materiał zewnętrzny

Kategorie: Wiadomości,

Komentarze (0)