Komisja Europejska o podatku VAT

Komisja Europejska o podatku VATKomisja Europejska stworzyła plan działania dotyczący systemu ściągania należnego podatku VAT. Do tej pory niestety oszustwa z nim związane kosztowały państwa Unii Europejskiej miliardy euro. Oprócz uszczelnienia wspomnianego systemu, KE zamierza również nieco uprościć obowiązujące obecnie regulacje oraz sprawić by poszczególne państwa mogły swobodniej decydować o obniżeniu stawek.

W trakcie konferencji prasowej dotyczącej planowanych zmian, unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici, zwrócił uwagę na fakt, iż każdego roku w wyniku oszustw podatkowych, państwa unii tracą około 170 mld euro. Jest to tym bardziej dotkliwe, że pieniądze te mogłyby zasilić szkoły, szpitale czy systemy obronne, ale również byłyby nieprzecenionym wsparciem kolejnych inwestycji, wpływając tym samym na wzrost gospodarczy w UE. Ogromnym problemem są obecnie tak zwane oszustwa transgraniczne, które kosztują państwa unii, w tym również Polskę, nawet 50 mld każdego roku, które powinny uzyskać z podatku VAT. Karuzela podatkowa pozwala niektórym firmom uniknąć płacenia takiego podatku, przez co z dużymi kłopotami stykają się uczciwe biznesy, a poszczególne państwa odnotowują znacznie niższe wpływy do ich budżetu.

Obowiązujący system VAT posiada wiele luk, które są skrzętnie wykorzystywane przez osoby oszukujące UE. Nie można się jednak dziwić takiej sytuacji skoro system ten dla handlu ponadgranicznego został stworzony w 1993 roku, jako „przejściowy”. Wkrótce ma on jednak w końcu ulec zmianie, gdyż plan KE zakłada stworzenie jednolitego obszaru VAT na terenie UE. Na czym dokładnie ma on polegać? Tak jak było to do tej pory, transakcje transgraniczne będą wciąż opodatkowane zgodnie ze stawkami jakie obowiązują w państwie członkowskim przeznaczenia. To co jednak ulegnie zmianie to sposób w jaki podatki te będą pobierane. Celem będzie oczywiście ograniczenie możliwości dokonania oszustwa podatkowego. Zdaniem Moscovicia, wspomniane transakcje transgraniczne powinny być traktowane dokładnie tak samo jak te, które mają miejsce wewnątrz jednego kraju. Nie będzie zatem miało znaczenia czy transakcja przebiega pomiędzy poszczególnymi państwami, czy też pomiędzy miastami w jednym kraju.

Komisja europejska o VAT

Czy takie rozwiązanie faktycznie przyniesie zamierzone skutki? Według KE takie działania mogą zmniejszyć straty ponoszone z tytułu podatku VAT nawet o 80 procent. Dlatego też, w niedługim czasie ma zostać przedstawiony konkretny plan, dzięki któremu będzie możliwe wzmocnienie pewnych narzędzi służących do wymiany informacji odnośnie oszustw na tle VAT czy nadużyć systemowych, pomiędzy wszystkimi państwami unii. Oprócz tego, w planach jest również utworzenie specjalnego portalu internetowego, z pomocą którego firmy z państw członkowskich mogłyby korzystać z prostego systemu poboru VAT. Tym samym, ulepszony zostałby także system gromadzenia takich dochodów w budżecie konkretnego kraju. To jednak nie wszystko, ponieważ według tegoż planu państwa unii zyskają także większą swobodę w ustalaniu stawek podatku VAT. Do tej pory obowiązywał z góry ustalony wykaz tych usług oraz towarów, które mogły zostać objęte zerową albo obniżoną stawką tegoż podatku.

Doskonałym przykładem nieprawidłowego działania takiego rozwiązania jest Wielka Brytania, w której tampony były objęte pięcioprocentowym podatkiem VAT, natomiast maszynki do golenia były z niego zwolnione. Dzięki nowym regulacjom takie przypadki mają się już nie zdarzać. Podczas konferencji Moscovici wyjaśnił, iż do życia może wejść jedno z dwóch przygotowanych rozwiązań. Pierwsze z nich zakłada zachowanie 15 procentowej minimalnej stawki podstawowej oraz ciągłą rewizję wspomnianego wykazu towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, na podstawie informacji spływających z wszystkich państw unii. Druga możliwość natomiast to całkowita likwidacja takiego wykazu, co jednak byłoby równoznaczne z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, tak aby zapobiec oszustwom oraz ograniczyć nieuczciwą konkurencję podatkową w krajach członkowskich. Efektem takich działań może być z kolei wzrost kosztów przestrzegania takich przepisów, które niestety poniosłyby przedsiębiorstwa. Ze słów komisarza wynika, iż bliższe jest mu drugie rozwiązanie, które uważa za bardziej elastyczne i nowoczesne podejście do spraw związanych z gospodarką. Warto także zauważyć, że w każdym z tych dwóch przypadków stawki zerowe oraz obniżone podatku VAT zostaną utrzymane. Wkrótce Komisja Europejska zamierza również zaprezentować kolejny projekt, tym razem dotyczący podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Chodzi tutaj między innymi o możliwość zastosowania takich samych stawek do gazet elektronicznych, e-książek czy też tradycyjnych wydań na papierze. Z kolei rok 2017 ma przynieść nowy pakiet przepisów stworzonych przez KE, który ma uprościć VAT, tym samym również ułatwiając handel międzynarodowy przedsiębiorstwom małym i średnim, które są na etapie rozwoju. Trzeba pamiętać, że VAT jest najważniejszym źródłem przychodu dla państw unijnych. W roku 2014 wpływy z tego tytułu stanowiło aż 7 procent PKB Unii Europejskiej.

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)